Optical Illusion : ऑप्टिकल भ्रमांच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या मेंदूची (Brain) चाचणी घेऊ शकता. त्याच वेळी, काही ऑप्टिकल भ्रम तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाची चाचणी घेतात. आज आम्ही तुमच्यासाठी असेच एक डोके फिरवणारे ऑप्टिकल इन्फ्युजन घेऊन आलो आहोत. जर तुम्ही पास झालात तर समजा तुमचं मन खूप कुशाग्र आहे.

चित्रात हृदय शोधा

या ऑप्टिकल इन्फ्युजनमध्ये एवोकॅडोने भरलेले चित्र आहे. या चित्रात तुम्हाला ‘हृदय’ (Heart) शोधावे लागेल. होय, एवोकॅडोच्या मध्यभागी कुठेतरी एक हृदय लपलेले आहे. तुम्हाला तुमच्या मेंदूला प्रकाश द्यावा लागेल आणि ते हृदय शोधून हे कार्य पूर्ण करावे लागेल. जो 5 सेकंदात (5 Second) हे काम पूर्ण करेल त्याला प्रतिभावान म्हटले जाईल.

कार्य पूर्ण करणे सोपे नाही

या चित्रात भरपूर एवोकॅडो आहेत. हे सर्व avocados मधूनच कापले जातात. काहींमध्ये रिकामी जागाही आहे. त्याच वेळी, काही एवोकॅडोमध्ये लाल बिया दिसतात.

या सगळ्याच्या मध्यभागी कुठेतरी एक हृदय दडलेले असते. तुम्हाला फक्त ते हृदय शोधावे लागेल. मी तुम्हाला सांगतो की हे काम सोपे नसेल. पण जर तुम्ही तुमच्या डोळ्यांचा आणि मनाचा योग्य वापर केलात तर तुम्हाला ते सहज सापडेल.

येथे तुमचे उत्तर आहे

जर तुम्हाला या चित्रात हृदय सापडले असेल तर तुम्ही एक प्रतिभावान आहात. पण तरीही तुम्ही ते शोधत असाल, तर तुमचे काम सोपे करूया.

वास्तविक, कापलेल्या एवोकॅडोच्या मध्यभागी बियाणे हृदयाच्या आकाराचे दिसेल जे चित्रातील एकमेव आहे. हे पाहण्यासाठी, चित्राच्या तळाशी तुमची नजर डावीकडे हलवा. येथे तुम्हाला लाल रंगाचे बिया दिसतील जे हृदयाच्या आकाराचे आहेत.