Red Section Separator

तुमचे प्रयत्न हलके घेऊ नका. प्रत्येक स्कोअर साजरा करा आणि प्रत्येक प्रयत्न स्वीकारा.

Cream Section Separator

परीक्षा हा जीवनाचा भाग आहे. हे आम्हाला आमची योग्यता सिद्ध करण्याची संधी देते

निकाल सूचना प्रकार आहे. हे आपल्याला सांगते की आपण काय चांगले आहोत आणि आपल्याला काय चांगले करण्याची आवश्यकता आहे.

प्रत्येकाची स्वतःची ताकद आणि कमजोरी असते. त्यामुळे तुमच्या निकालाची इतर कोणाशीही तुलना करू नका.

अपेक्षेप्रमाणे निकाल न मिळाल्यास स्वत:ला वेगळे करू नका.

जेव्हा तुम्हाला वाईट निकाल मिळतात तेव्हा यशस्वी लोकांशी बोला. त्याच्या अपयशाच्या कहाण्या तुम्हाला प्रेरणा देतील.

लक्षात ठेवा निकाल हे आपले जीवन नसून जीवनाचा एक भाग आहे.

पालकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की मुलाच्या आरोग्यापेक्षा कोणताही निकाल महत्त्वाचा असू शकत नाही.