Red Section Separator

मॉइश्चराइजरचा वापर करा

Cream Section Separator

अनेक लोक उन्हाळ्यात मॉइश्चराइजरचा वापर करत नाहीत. त्यांना वाटंत मॉइश्चराइजरने चेहरा ऑयली होतो. पण, तुमच्या चेहऱ्याला उन्हाळ्यातही मॉइश्चराइजर अत्यंत गरजेचं असतं.

Red Section Separator

पण, उन्हाळ्यात मॉइश्चराइजर वापरताना लाईट मॉइश्चराइजर वापरा. मॉइश्चराइजरच्या वापराने चेहरा हायड्रेट राहतो. वॉटर आणि जेल बेस मॉइश्चराइजर उन्हाळ्याच्या सिझिन मध्ये वापरणं एकदम बेस्ट आहेत.

प्रायमरचा वापर करा -  मॉयश्चराइजर चेहऱ्याला लावल्यावर चेहऱ्यावर प्राइमर लावायला विसरू नका. प्रायमर चेहऱ्य़ाचा मेकअप फिक्स करायचं कामं करतं. त्याने तुमचा मेकअप बराच वेळ चांगला राहतो.

Red Section Separator

चेहऱ्यावर बेस मेकअप करताना काळजी घ्या - सर्वात जास्त काळजी चेहऱ्यावर बेस मेकअप करताना घेतली पाहिजे. उन्हाळ्यात मेकअप लाइट पातळ लेअरचा बेस असला पाहिजे. त्याने तुमचा मेकअप नॅचरल वाटतो.

मस्काऱ्याचा वापर करा - चेहऱ्यावर बेस अप्लाय करून झाल्यावर डोळ्यांचा मेकअप करा. डोळ्यांचा मेकअप करताना सर्व वॉटरप्रुफ प्रोडक्ट्सचा वापर करा. सर्वात आधी मस्कारा लावून घ्या. नंतर त्याने एक किंवा दोन कोट तयार करा. त्यानंतर आयलायनरचा वापर करा. उन्हाळ्यात तुम्ही काजळ लावणं टाळू शकता.

अजिबात करू नका - घाम आल्यावर चेहरा पुसण्यासाठी टिश्यू किंवा रुमाल वापर. टिश्यु किंवा रुमालाने अलगद घाम पुसा. चेहऱ्यावर अजिबात टिशु किंवा रुमाल घासू नका.