Red Section Separator

खांडवी किंवा सुरळीच्या वड्या

Cream Section Separator

ढोकळा

पत्रा किंवा पातरा किंवा अळुवडी

खाकरा

फाफडा, जिलबी, रबडी जिलबी

हांडवो किंवा हांडवी किंवा चटपटीत केक

डाळढोकळी

उंधियो

गुजराती कढी

घरी किंवा घिवर किंवा घेवर

आम्रखंड किंवा आंब्याचे श्रीखंड