Red Section Separator

आज 22 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 47,050 रुपये इतका आहे. शुक्रवारी 22 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 46,700 इतका होता.

Cream Section Separator

म्हणजे आज 22 कॅरट सोन्याच्या दरात तोळ्यामागे 350 रुपयांची वाढ झाली आहे. आज 24 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 51,330 रुपये असून,

Red Section Separator

शुक्रवारी 24 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 50,950 एवढा होता. आज 24 कॅरट सोन्याच्या दरात 380 रुपयांची वाढ झाली आहे.

मुंबईमध्ये 22 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 47,050 रुपये असून, 24 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 51,330 रुपये एवढा आहे.

Red Section Separator

पुण्यात 22 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 47,150 रुपये आहे, तर 24 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 51,380 रुपये एवढा आहे.

नागपूरमध्ये 22 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 47,150 रुपये आहे, तर 24 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 51,380 रुपये एवढा आहे.

नाशिकमध्ये 22 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 47,150 रुपये तर 24 कॅरट सोन्याचा दर प्रति तोळा 51,380 रुपये इतका आहे.

Red Section Separator

औरंगाबादमध्ये 22 व 24 कॅरट सोन्याचा दर अनुक्रमे 47,050 आणि 51,330 रुपये आहे