Red Section Separator

रात्री अभ्यास करताना अनेकदा झोपेचा त्रास होतो आणि त्यामुळे अनेक वेळा तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही.

Cream Section Separator

जर तुम्हालाही रात्री अभ्यास करताना झोपेचा त्रास होत असेल तर येथे सांगितलेल्या काही टिप्स तुम्हाला यामध्ये मदत करू शकतात.

दिव्यात अभ्यास केल्याने खोली अंधारात राहते आणि झोप लागू शकते, त्यामुळे तुमच्या खोलीत पुरेसा प्रकाश ठेवा.

टेबल-खुर्चीवर बसून अभ्यास केल्याने मन सतर्क राहते. बेडवर पडून किंवा बसून अभ्यास केल्याने आळस येतो.

जड अन्न खाल्ल्यानंतर नेहमी सुस्ती येते, त्यामुळे रात्री हलके अन्न खावे.

पाणी फक्त तुम्हाला हायड्रेट ठेवण्यासाठीच नाही तर तुम्हाला जागृत ठेवण्यासाठी आणि रात्री झोप न घेता अभ्यास करण्यासाठी देखील आवश्यक आहे.

तुम्ही दुपारी थोडी झोप घेऊ शकता जेणेकरून तुम्हाला रात्री जाग येईल.

तासन्तास बसून राहण्याऐवजी, थकल्यासारखे वाटताच उठून खोलीत फिरा.

तुमची उत्तरे मोठ्याने बोला. यामुळे मन सजग राहते आणि आळस येत नाही.