Red Section Separator

भारत आपल्या अनेक धोकादायक रस्त्यांसाठी ओळखला जातो,

Cream Section Separator

परंतु तुम्हाला माहित आहे का की देशात असे काही धोकादायक हायवे आहेत, जिथे वाहन चालवताना लोक घाबरतात.

या महामार्गांवर इतके अपघात होत आहेत की, लोकांना वाहन चालवणे कठीण झाले आहे.

आज आम्ही तुम्हाला त्या धोकादायक महामार्गांबद्दल सांगत आहोत.

राष्ट्रीय महामार्ग 8: दिल्ली-मुंबई महामार्ग - राष्ट्रीय महामार्ग 8: दिल्ली-मुंबई महामार्ग

राष्ट्रीय महामार्ग 8: दिल्ली-मुंबई महामार्ग - राष्ट्रीय महामार्ग 8: दिल्ली-मुंबई महामार्ग

राष्ट्रीय महामार्ग 44: नॉन्गस्टॉइन-सॅब्रूम महामार्ग - राष्ट्रीय महामार्ग 44: नॉन्गस्टॉइन-सब्रूम महामार्ग

राष्ट्रीय महामार्ग 4: ठाणे-चेन्नई महामार्ग - राष्ट्रीय महामार्ग 4: ठाणे-चेन्नई महामार्ग

राष्ट्रीय महामार्ग 45: चेन्नई-थेनी महामार्ग - राष्ट्रीय महामार्ग 45: चेन्नई-थेनी महामार्ग