Red Section Separator

थायरॉईडचा त्रास असले तर काही गोष्टींचे स्वेदन करू नये असे डॉक्टर सांगतात

Cream Section Separator

नेमके कोणत्या वस्तूंचे सेवन आपण टाळले पाहिजे हे आपण पाहू

फ्लॉवर

मशरूम

कोबी

ब्रोकोली

सोयाबीन

अधिक माहितीसाठी आपल्या वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य आहे.