Red Section Separator

रेड वाईन : पारंपारिकपणे, लाल वाइन ग्लासेस उंच असतात आणि एक मोठा शीर्ष असतो. वाइनचा सुगंध जास्त काळ टिकतो, कारण तो लहान sips सह हळूहळू प्याला जातो.

Cream Section Separator

व्हाईट वाईन : रेड वाईनच्या तुलनेत, व्हाईट वाईनचा ग्लास लांबीने थोडा लहान असतो आणि त्याचे तोंड लहान असते.

स्पार्कलिंग काच : हा ग्लास देखील वाइन कुटुंबाचा एक भाग आहे. या प्रकारचा काच उंच पण आकाराने पातळ असतो. यामध्ये, स्पार्कलिंग वाइन आणि शॅम्पेन सहसा त्यात प्यालेले असतात.

बिअर मग : सामान्य ग्लासमध्ये बिअर कधीच प्यायली जात नाही. त्याच्या काचेला मग म्हणतात कारण ते आकाराने मोठे आहे, त्याला धरण्यासाठी हँडल आहे, ज्यामुळे बिअर लवकर गरम होत नाही.

पॉइंट ग्लास : या प्रकारचा ग्लास बिअर सर्व्ह करण्यासाठी देखील वापरला जातो. ते सहसा बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये बिअर किंवा सायडर देतात. हे चष्मा दंडगोलाकार आकाराचे आहेत, वरच्या बाजूला विस्तीर्ण आहेत.

व्हिस्की ग्लास : हा ग्लास सामान्यतः व्हिस्कीसाठी अधिक लोकप्रिय आहे. हे तुम्हाला बार आणि पबमध्ये दिसेल. ग्रीस टाळण्यासाठी आणि उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी या चष्म्यांचा तळ जाड आणि जड असतो.

मार्टिनी ग्लास : मार्टिनी समान ग्लासेसमध्ये सर्व्ह केली जाते. ही व्ही आकाराची काच कॉकटेल ग्लासपेक्षा आकाराने मोठी आहे. 

मार्गारीटा ग्लास : हा दुहेरी वाडगा आकाराचा ग्लास मार्गारीटास सारखे गोठलेले कॉकटेल देतो. घन पदार्थ काचेच्या तळाशी आणि अल्कोहोल शीर्षस्थानी जातात.