दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021 बाजरी क्विंटल 7 1699 1874 1787
02/12/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1725 1400
02/12/2021 गहू क्विंटल 5 1571 1696 1633
02/12/2021 गहू लोकल क्विंटल 86 1688 1799 1766
02/12/2021 गहू २१८९ क्विंटल 52 1650 1825 1700
02/12/2021 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 3 1300 1700 1500
02/12/2021 मका —- क्विंटल 3 1530 1530 1530
02/12/2021 मका लोकल क्विंटल 50 1300 1652 1599
02/12/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 5 3651 4341 4100
02/12/2021 मटकी लाल क्विंटल 2 8500 8500 8500
02/12/2021 उडीद लोकल क्विंटल 6 5500 7000 6250
02/12/2021 उडीद काळा क्विंटल 5 4500 4500 4500
02/12/2021 सोयाबिन क्विंटल 24 5801 6100 5950
02/12/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 58 4500 6355 6251
02/12/2021 चिकु क्विंटल 10 2000 3000 2550
02/12/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 293 1000 10000 3000
02/12/2021 लिंबू क्विंटल 3 1000 2000 1550
02/12/2021 मोसंबी क्विंटल 12 2500 3500 3000
02/12/2021 पपई क्विंटल 13 800 1200 1000
02/12/2021 संत्री क्विंटल 4 1500 2500 2000
02/12/2021 सिताफळ क्विंटल 6 1000 2000 1550
02/12/2021 आले क्विंटल 20 500 900 700
02/12/2021 बटाटा क्विंटल 182 1000 1800 1400
02/12/2021 भेडी क्विंटल 6 2000 3000 2550
02/12/2021 फ्लॉवर क्विंटल 10 500 1000 750
02/12/2021 गवार क्विंटल 2 5000 8000 6500
02/12/2021 काकडी क्विंटल 15 800 1200 1000
02/12/2021 कांदा लाल क्विंटल 2403 300 2100 1275
02/12/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 2658 500 2683 2017
02/12/2021 कारली क्विंटल 7 2000 3000 2550
02/12/2021 कोबी —- क्विंटल 7 500 700 600
02/12/2021 कोथिंबिर नग 3450 2 4 3
02/12/2021 लसूण क्विंटल 8 2000 3500 2750
02/12/2021 मेथी भाजी नग 2700 3 5 4
02/12/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 4 1000 2000 1550
02/12/2021 पालक नग 1150 3 5 4
02/12/2021 शेपू नग 2550 2 4 3
02/12/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 9 1500 2500 2000
02/12/2021 टोमॅटो क्विंटल 22 2500 3500 3000
02/12/2021 वांगी क्विंटल 6 1000 2500 1700
02/12/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 13 2000 3000 2550