Ahmednagar market rates : 27/10/2021   Last Updated on 3.20 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav 27/10/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अहमदनगर बाजारभाव : 27/10/2021 Last Updated On 6.53 PM

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
27/10/2021 बाजरी क्विंटल 42 1481 1808 1644
27/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 20 1575 1850 1800
27/10/2021 गहू क्विंटल 67 1689 1914 1809
27/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 45 1699 2042 1870
27/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 93 1700 1900 1850
27/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 32 1250 1450 1300
27/10/2021 मका —- क्विंटल 66 1566 1721 1639
27/10/2021 मका लोकल क्विंटल 395 1200 1500 1390
27/10/2021 हरभरा क्विंटल 9 4150 4901 4525
27/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 29 4000 4550 4490
27/10/2021 हरभरा लाल क्विंटल 14 4000 4250 4250
27/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 2 3800 5000 4550
27/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 12 3000 4500 4500
27/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 292 4375 4990 4683
27/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 845 3500 5000 4851
27/10/2021 सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7 4000 4500 4500
27/10/2021 चिकु क्विंटल 16 1500 3000 2250
27/10/2021 डाळींब क्विंटल 8 1000 4000 2500
27/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 470 1000 12250 3500
27/10/2021 लिंबू क्विंटल 7 2250 3250 2750
27/10/2021 मोसंबी क्विंटल 35 3000 4000 3550
27/10/2021 पपई क्विंटल 11 800 1200 1000
27/10/2021 सिताफळ क्विंटल 13 1000 2000 1550
27/10/2021 आले क्विंटल 42 1000 1700 1350
27/10/2021 बटाटा क्विंटल 308 1100 1500 1325
27/10/2021 भेडी क्विंटल 4 1000 4000 2500
27/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 3 500 1000 800
27/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 15 1000 2500 1775
27/10/2021 गाजर क्विंटल 3 1000 2000 1500
27/10/2021 गवार क्विंटल 7 4250 7250 5750
27/10/2021 घेवडा क्विंटल 3 2000 4000 3000
27/10/2021 काकडी क्विंटल 30 1000 1600 1300
27/10/2021 कांदा क्विंटल 2671 1350 3000 2050
27/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 12456 440 2970 2321
27/10/2021 कांदा पात नग 400 10 15 12
27/10/2021 कारली क्विंटल 12 1250 2750 2125
27/10/2021 कोबी —- क्विंटल 17 500 1000 775
27/10/2021 कोथिंबिर नग 5650 10 20 15
27/10/2021 लसूण क्विंटल 14 3500 5000 4275
27/10/2021 मेथी भाजी नग 3700 13 23 18
27/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 8 1500 2500 2000
27/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
27/10/2021 पालक नग 2150 6 12 9
27/10/2021 शेपू नग 1650 5 10 7
27/10/2021 शेवगा क्विंटल 10 4250 6500 5250
27/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 12 2250 4250 3250
27/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 163 1667 4000 2833
27/10/2021 वालवड क्विंटल 1 5000 5000 5000
27/10/2021 वांगी क्विंटल 16 3250 5750 4500
27/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 1 3000 3000 3000
27/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3 4000 4500 4200
27/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 41 2750 3750 3275

 

अहमदनगर बाजारभाव : 26/10/2021

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
26/10/2021 बाजरी क्विंटल 15 1313 1725 1500
26/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 35 1500 1750 1750
26/10/2021 गहू क्विंटल 62 1513 1964 1770
26/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 100 1650 1825 1825
26/10/2021 ज्वारी क्विंटल 3 1900 1900 1900
26/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 25 1350 1500 1350
26/10/2021 मका —- क्विंटल 98 1283 1719 1500
26/10/2021 मका लाल क्विंटल 8 1600 1600 1600
26/10/2021 हरभरा क्विंटल 10 3850 4433 4150
26/10/2021 हरभरा लाल क्विंटल 28 4000 4400 4400
26/10/2021 मूग क्विंटल 1 5000 5000 5000
26/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 6 4500 5000 4500
26/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 16 3000 4500 4500
26/10/2021 भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 1 4100 4100 4100
26/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 384 4200 4925 4625
26/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 432 1750 14750 5525
26/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 8194 667 3000 2309
26/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 200 500 3000 1750

 

अहमदनगर बाजारभाव : 25/10/2021

25/10/2021 बाजरी क्विंटल 68 1675 1863 1781
25/10/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 15 1546 1546 1546
25/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 44 1575 1850 1850
25/10/2021 गहू क्विंटल 132 1852 2012 1925
25/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 90 1575 1890 1779
25/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 61 1725 1900 1900
25/10/2021 ज्वारी क्विंटल 4 1970 2020 1995
25/10/2021 ज्वारी लोकल क्विंटल 127 1200 2100 1600
25/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 1250 1300 1250
25/10/2021 मका —- क्विंटल 87 1600 1775 1688
25/10/2021 मका लोकल क्विंटल 120 1285 1600 1420
25/10/2021 मका पिवळी क्विंटल 737 1300 1750 1550
25/10/2021 तांदूळ क्विंटल 2 1490 1510 1500
25/10/2021 हरभरा क्विंटल 30 4238 4851 4538
25/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 20 4150 4701 4341
25/10/2021 हरभरा लाल क्विंटल 24 4050 4300 4300
25/10/2021 मूग क्विंटल 6 6350 6600 6350
25/10/2021 उडीद क्विंटल 1027 5500 6950 6650
25/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 30 5000 5750 5600
25/10/2021 भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 3 5300 5300 5300
25/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 509 4400 4584 4492
25/10/2021 सोयाबिन नं. २ क्विंटल 4 5000 5200 5000
25/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 1269 3551 4894 4711
25/10/2021 चिकु क्विंटल 10 1500 3000 2250
25/10/2021 डाळींब क्विंटल 12 1000 4000 2500
25/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 452 1750 12750 4775
25/10/2021 लिंबू क्विंटल 5 2000 3000 2550
25/10/2021 मोसंबी क्विंटल 20 2500 3500 3000
25/10/2021 पपई क्विंटल 12 1000 1200 1100
25/10/2021 सिताफळ क्विंटल 10 1500 2500 2000
25/10/2021 आले क्विंटल 34 1000 1500 1250
25/10/2021 बटाटा क्विंटल 182 1000 1300 1150
25/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 11 1000 2000 1550
25/10/2021 गवार क्विंटल 2 4000 5000 4550
25/10/2021 काकडी क्विंटल 11 1000 1200 1100
25/10/2021 कांदा क्विंटल 5469 1250 3100 2050
25/10/2021 कांदा नं. १ क्विंटल 471 300 3500 1400
25/10/2021 कांदा लाल क्विंटल 6860 300 2000 1200
25/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 61249 560 3120 2460
25/10/2021 कारली क्विंटल 4 2000 3000 2550
25/10/2021 कोबी —- क्विंटल 8 400 800 600
25/10/2021 कोथिंबिर नग 3850 15 25 20
25/10/2021 लसूण क्विंटल 10 3500 5000 4250
25/10/2021 मेथी भाजी नग 3350 15 25 20
25/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 7 1000 2000 1550
25/10/2021 पालक नग 1700 6 9 7
25/10/2021 शेपू नग 1300 4 8 6
25/10/2021 शेवगा क्विंटल 4 4000 6000 5000
25/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 7 1500 2500 2000
25/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 227 1500 3250 2375
25/10/2021 वांगी क्विंटल 7 2000 4000 3000
25/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 28 3500 4500 4000

 

महत्वाचे :  शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !