file photo

Ahmednagar market rates : 30/10/2021   Last Updated on 2.40 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav 30/10/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
30/10/2021 चिकु क्विंटल 10 1000 2000 1550
30/10/2021 डाळींब क्विंटल 4 2000 4000 3000
30/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 9 2500 10000 6250
30/10/2021 लिंबू क्विंटल 13 1000 2500 1700
30/10/2021 मोसंबी क्विंटल 29 2000 4000 3000
30/10/2021 पपई क्विंटल 29 2000 4000 3000
30/10/2021 संत्री क्विंटल 12 2000 3000 2550
30/10/2021 सिताफळ क्विंटल 6 1000 3000 2000
30/10/2021 आले क्विंटल 39 1000 1500 1250
30/10/2021 बटाटा क्विंटल 192 1000 1200 1100
30/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 10 1000 1800 1400
30/10/2021 गवार क्विंटल 2 5000 7000 6000
30/10/2021 काकडी क्विंटल 13 800 1200 1000
30/10/2021 कारली क्विंटल 8 2000 3000 2550
30/10/2021 कोबी —- क्विंटल 8 400 700 550
30/10/2021 कोथिंबिर नग 4050 10 18 14
30/10/2021 लसूण क्विंटल 10 4000 5000 4550
30/10/2021 मेथी भाजी नग 3350 15 25 20
30/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 9 1000 2000 1550
30/10/2021 पालक नग 2200 5 9 7
30/10/2021 शेपू नग 1650 5 10 7
30/10/2021 शेवगा क्विंटल 3 4000 5000 4550
30/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 6 2000 3500 2750
30/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 50 1500 3500 2500
30/10/2021 वांगी क्विंटल 12 3500 4500 4000
30/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 29 3000 4000 3550

 

अहमदनगर बाजारभाव : 29/10/2021 

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
29/10/2021 चिकु क्विंटल 13 1500 2500 2000
29/10/2021 डाळींब क्विंटल 8 1000 4000 2500
29/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 556 1000 17000 3800
29/10/2021 लिंबू क्विंटल 10 1500 2500 2025
29/10/2021 मोसंबी क्विंटल 45 3000 4000 3550
29/10/2021 पपई क्विंटल 19 650 1100 900
29/10/2021 संत्री क्विंटल 8 1500 2500 2000
29/10/2021 सिताफळ क्विंटल 9 1000 1800 1400
29/10/2021 आले क्विंटल 54 1000 1700 1350
29/10/2021 बटाटा क्विंटल 334 1100 1500 1325
29/10/2021 भेडी क्विंटल 4 1000 4000 2500
29/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 4 500 1000 800
29/10/2021 चवळी (शेंगा) क्विंटल 1 4000 4000 4000
29/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 21 1000 2200 1600
29/10/2021 गवार क्विंटल 5 6000 8000 7000
29/10/2021 घोसाळी (भाजी) क्विंटल 1 3500 3500 3500
29/10/2021 काकडी क्विंटल 30 1000 1700 1350
29/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 2716 100 2800 2350
29/10/2021 कांदा पात नग 350 10 15 12
29/10/2021 कारली क्विंटल 15 1250 2500 2000
29/10/2021 कोबी —- क्विंटल 22 500 900 725
29/10/2021 कोथिंबिर नग 5350 10 20 15
29/10/2021 लसूण क्विंटल 69 3000 5000 4000
29/10/2021 मेथी भाजी नग 3850 10 20 15
29/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 13 1500 2500 2000
29/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 4 2000 5000 3000
29/10/2021 पालक नग 2250 5 13 9
29/10/2021 शेपू नग 2450 9 15 12
29/10/2021 शेवगा क्विंटल 6 5750 6250 6000
29/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 12 1750 3750 2750
29/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 43 1750 3500 2525
29/10/2021 वालवड क्विंटल 1 5000 5000 5000
29/10/2021 वांगी क्विंटल 14 4000 6500 5500
29/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 3 1000 2500 2000
29/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4 4000 4500 4300
29/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 38 2750 4250 3500

 

अहमदनगर बाजारभाव : 28/10/2021

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
28/10/2021 बाजरी क्विंटल 24 1601 2225 1913
28/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 9 1300 1500 1500
28/10/2021 गहू क्विंटल 37 1620 1763 1716
28/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 9 1700 1800 1800
28/10/2021 ज्वारी क्विंटल 6 1200 1900 1550
28/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1600 1600
28/10/2021 मका —- क्विंटल 124 1350 1712 1525
28/10/2021 हरभरा क्विंटल 18 4026 4513 4268
28/10/2021 हरभरा लाल क्विंटल 12 3500 4000 4000
28/10/2021 मूग क्विंटल 1 5600 5600 5600
28/10/2021 उडीद क्विंटल 2 4452 4452 4452
28/10/2021 भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 3 3500 3500 3500
28/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 343 4500 5055 4780
28/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 475 1750 13750 5025
28/10/2021 लिंबू क्विंटल 6 2000 3000 2500
28/10/2021 आले क्विंटल 4 1000 2000 1500
28/10/2021 बटाटा क्विंटल 90 1200 1500 1400
28/10/2021 भेडी क्विंटल 4 1000 4000 2500
28/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 4 500 1000 800
28/10/2021 चवळी (शेंगा) क्विंटल 1 3500 3500 3500
28/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 4 1000 3000 2000
28/10/2021 घोसाळी (भाजी) क्विंटल 1 3500 3500 3500
28/10/2021 कढिपत्ता लोकल नग 50 10 10 10
28/10/2021 काकडी क्विंटल 6 1000 2000 1500
28/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 4148 350 2906 1996
28/10/2021 कांदा पात नग 200 10 15 12
28/10/2021 कारली क्विंटल 4 1000 2500 2000
28/10/2021 कोबी —- क्विंटल 6 500 1000 800
28/10/2021 कोथिंबिर नग 1300 10 20 15
28/10/2021 लसूण क्विंटल 3 3000 5000 4000
28/10/2021 मेथी भाजी नग 500 10 20 15
28/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 4 2000 5000 3000
28/10/2021 पालक नग 350 5 15 10
28/10/2021 शेवगा क्विंटल 4 3000 7500 5000
28/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 3 2000 5000 3500
28/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 90 750 3750 2250
28/10/2021 वालवड क्विंटल 1 6000 6000 6000
28/10/2021 वांगी क्विंटल 3 4000 7000 6000
28/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 4 1000 2500 2000
28/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 1 4300 4300 4300
28/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 10 1500 2500 2000

 

अहमदनगर बाजारभाव : 27/10/2021

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
27/10/2021 बाजरी क्विंटल 42 1481 1808 1644
27/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 20 1575 1850 1800
27/10/2021 गहू क्विंटल 67 1689 1914 1809
27/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 45 1699 2042 1870
27/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 93 1700 1900 1850
27/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 32 1250 1450 1300
27/10/2021 मका —- क्विंटल 66 1566 1721 1639
27/10/2021 मका लोकल क्विंटल 395 1200 1500 1390
27/10/2021 हरभरा क्विंटल 9 4150 4901 4525
27/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 29 4000 4550 4490
27/10/2021 हरभरा लाल क्विंटल 14 4000 4250 4250
27/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 2 3800 5000 4550
27/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 12 3000 4500 4500
27/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 292 4375 4990 4683
27/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 845 3500 5000 4851
27/10/2021 सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7 4000 4500 4500
27/10/2021 चिकु क्विंटल 16 1500 3000 2250
27/10/2021 डाळींब क्विंटल 8 1000 4000 2500
27/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 470 1000 12250 3500
27/10/2021 लिंबू क्विंटल 7 2250 3250 2750
27/10/2021 मोसंबी क्विंटल 35 3000 4000 3550
27/10/2021 पपई क्विंटल 11 800 1200 1000
27/10/2021 सिताफळ क्विंटल 13 1000 2000 1550
27/10/2021 आले क्विंटल 42 1000 1700 1350
27/10/2021 बटाटा क्विंटल 308 1100 1500 1325
27/10/2021 भेडी क्विंटल 4 1000 4000 2500
27/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 3 500 1000 800
27/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 15 1000 2500 1775
27/10/2021 गाजर क्विंटल 3 1000 2000 1500
27/10/2021 गवार क्विंटल 7 4250 7250 5750
27/10/2021 घेवडा क्विंटल 3 2000 4000 3000
27/10/2021 काकडी क्विंटल 30 1000 1600 1300
27/10/2021 कांदा क्विंटल 2671 1350 3000 2050
27/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 12456 440 2970 2321
27/10/2021 कांदा पात नग 400 10 15 12
27/10/2021 कारली क्विंटल 12 1250 2750 2125
27/10/2021 कोबी —- क्विंटल 17 500 1000 775
27/10/2021 कोथिंबिर नग 5650 10 20 15
27/10/2021 लसूण क्विंटल 14 3500 5000 4275
27/10/2021 मेथी भाजी नग 3700 13 23 18
27/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 8 1500 2500 2000
27/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
27/10/2021 पालक नग 2150 6 12 9
27/10/2021 शेपू नग 1650 5 10 7
27/10/2021 शेवगा क्विंटल 10 4250 6500 5250
27/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 12 2250 4250 3250
27/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 163 1667 4000 2833
27/10/2021 वालवड क्विंटल 1 5000 5000 5000
27/10/2021 वांगी क्विंटल 16 3250 5750 4500
27/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 1 3000 3000 3000
27/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3 4000 4500 4200
27/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 41 2750 3750 3275

 

महत्वाचे :  शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !