file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 06 जानेवारी 2022 :-  अहमदनगर जिल्ह्यात आज 156 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासांत वाढलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे –