आजचे तूरीचे बाजार भाव : 04-02-2022, tur rates today maharashtra

तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 04 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 04-02-2022)

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 04-02-2022 Last Updated On 08.35 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2022
लासलगाव क्विंटल 17 5500 5901 5800
शहादा क्विंटल 16 5000 5701 5400
दोंडाईचा क्विंटल 78 5000 6000 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 5500 5801 5650
संगमनेर क्विंटल 12 5376 5376 5376
सिल्लोड क्विंटल 8 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 1350 6200 6550 6375
भोकर क्विंटल 167 5350 6151 5750
कारंजा क्विंटल 3000 5450 6560 6200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 245 5400 6200 5800
हिंगोली गज्जर क्विंटल 425 5850 6550 6200
मुरुम गज्जर क्विंटल 318 6000 6401 6200
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 600 5800 6255 6025
मंठा काळी क्विंटल 6 5900 6100 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 51 4400 6000 5870
लातूर लाल क्विंटल 3508 5900 6518 6200
अकोला लाल क्विंटल 3471 5100 6540 5900
अमरावती लाल क्विंटल 9555 5650 6550 6100
धुळे लाल क्विंटल 31 5005 6175 5405
जळगाव लाल क्विंटल 33 5900 6100 5925
चोपडा लाल क्विंटल 175 5556 6126 5801
आर्वी लाल क्विंटल 1100 5500 6300 6100
चिखली लाल क्विंटल 860 5500 6300 5900
नागपूर लाल क्विंटल 3871 6000 6588 6426
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 1140 5650 6445 5800
अमळनेर लाल क्विंटल 50 5500 6000 6000
जिंतूर लाल क्विंटल 26 5700 6200 6000
मलकापूर लाल क्विंटल 4120 5570 6485 6270
कोपरगाव लाल क्विंटल 5 4800 5499 5000
परतूर लाल क्विंटल 36 5890 6100 6050
मेहकर लाल क्विंटल 930 5500 6350 5800
नांदगाव लाल क्विंटल 17 4700 6046 5901
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 11 6151 6301 6200
मंठा लाल क्विंटल 113 5325 6100 6000
निलंगा लाल क्विंटल 50 5300 6211 6000
लोहा लाल क्विंटल 14 6000 6250 6151
उमरगा लाल क्विंटल 8 5900 6200 6051
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 840 5800 6320 6200
पांढरकवडा लाल क्विंटल 138 6005 6200 6150
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 460 5600 6000 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 170 5500 6105 5700
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 616 5670 6350 6150
आर्णी लाल क्विंटल 490 5500 6300 6000
देवळा लाल क्विंटल 3 5720 5900 5720
दुधणी लाल क्विंटल 1229 5800 6250 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 196 5850 6305 6150
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 57 5100 6150 6000
परांडा लोकल क्विंटल 19 6000 6150 6100
काटोल लोकल क्विंटल 436 4350 6190 5260
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 177 5500 6212 5856
जिंतूर पांढरा क्विंटल 3 5800 5900 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 18 5900 6000 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 62 5926 6350 6250
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 32 5500 6200 6000
मंठा पांढरा क्विंटल 5 4000 6200 5850
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 21 5700 6215 6150