आजचे तूरीचे बाजार भाव : 11-02-2022, tur rates today maharashtra

तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 11फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 11-02-2022)

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 11-02-2022 Last Updated On 07.29 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/02/2022
लासलगाव क्विंटल 13 4400 5852 5826
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 5731 5731 5731
शहादा क्विंटल 29 4700 5602 5352
दोंडाईचा क्विंटल 36 4801 5724 5656
पैठण क्विंटल 33 5831 6002 5841
संगमनेर क्विंटल 5 5100 5100 5100
भोकर क्विंटल 114 4800 5963 5382
कारंजा क्विंटल 3150 5570 6615 6230
परळी-वैजनाथ क्विंटल 35 5750 6000 5900
देवणी क्विंटल 39 6000 6600 6300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 5999 6688 6343
मंठा काळी क्विंटल 2 6000 6000 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 121 5440 6035 5870
जालना लाल क्विंटल 277 5000 6241 6000
अकोला लाल क्विंटल 3629 5100 6680 6250
अमरावती लाल क्विंटल 7664 5900 6650 6275
यवतमाळ लाल क्विंटल 896 5650 6520 6085
आर्वी लाल क्विंटल 800 5500 6360 6050
चिखली लाल क्विंटल 771 5400 6300 5850
नागपूर लाल क्विंटल 3666 6000 6600 6450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3783 5900 6790 6245
पवनी लाल क्विंटल 8 5400 5400 5400
अमळनेर लाल क्विंटल 25 5300 5777 5777
चाळीसगाव लाल क्विंटल 45 4851 5700 5151
जिंतूर लाल क्विंटल 16 5805 6000 5900
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 900 6070 6550 6350
मलकापूर लाल क्विंटल 3315 5656 6550 6285
वणी लाल क्विंटल 178 5200 6380 5800
कोपरगाव लाल क्विंटल 11 3500 5200 4200
परतूर लाल क्विंटल 13 5650 5900 5841
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6100 6200 6100
मेहकर लाल क्विंटल 600 5700 6450 6200
नांदगाव लाल क्विंटल 13 5371 5931 5751
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 7 6150 6291 6200
मंठा लाल क्विंटल 66 5000 6100 6000
निलंगा लाल क्विंटल 54 5900 6191 6000
लोहा लाल क्विंटल 32 5900 6336 6200
उमरी लाल क्विंटल 10 5500 5850 5675
सेनगाव लाल क्विंटल 150 5500 6200 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 180 6050 6250 6200
उमरखेड लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 16 5500 5700 5600
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 523 5675 6350 6200
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 60 5850 6150 6000
देवळा लाल क्विंटल 6 5000 5705 5205
बसमत लोकल क्विंटल 11 5995 6055 6025
काटोल लोकल क्विंटल 653 4900 6200 5200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4500 4500 4500
जालना पांढरा क्विंटल 1899 5100 6400 6200
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 80 5571 6171 5871
बीड पांढरा क्विंटल 114 3300 6101 5775
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 30 5900 6000 6000
गेवराई पांढरा क्विंटल 238 5250 6194 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 46 5801 6226 6200
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 5000 6000 5800
मंठा पांढरा क्विंटल 28 5611 6000 5800
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 116 6150 6331 6240