आजचे तूरीचे बाजार भाव : 14-02-2022, tur rates today maharashtra

तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 14फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 14-02-2022)

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 14-02-2022 Last Updated On 06.47 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/02/2022
लासलगाव क्विंटल 3 5500 6351 5891
दोंडाईचा क्विंटल 53 5100 6025 5781
बार्शी क्विंटल 298 5927 6325 6100
भोकर क्विंटल 147 5000 6017 5508
कारंजा क्विंटल 3000 5530 6600 6250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 5850 6000 5950
मंगळवेढा क्विंटल 49 4000 5300 5000
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 6000 6655 6327
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 6000 6286 6143
सोलापूर लाल क्विंटल 105 5050 6030 5940
लातूर लाल क्विंटल 3923 6200 6700 6400
जालना लाल क्विंटल 248 5700 6401 6100
अकोला लाल क्विंटल 3621 5000 6670 6100
अमरावती लाल क्विंटल 8379 5750 6750 6250
मालेगाव लाल क्विंटल 59 4050 6091 5980
चोपडा लाल क्विंटल 60 5300 6301 6076
आर्वी लाल क्विंटल 910 5600 6505 6250
नागपूर लाल क्विंटल 4403 6000 6751 6563
पवनी लाल क्विंटल 66 6000 6000 6000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 5000 5800 5450
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 120 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 166 5890 6256 6075
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1350 6070 6670 6375
मलकापूर लाल क्विंटल 3520 5850 6715 6400
कोपरगाव लाल क्विंटल 7 5000 5521 5500
परतूर लाल क्विंटल 18 5900 6100 6045
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6100 6200 6100
मेहकर लाल क्विंटल 820 5500 6450 5900
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 6380 6380 6380
मंठा लाल क्विंटल 67 5800 6200 6000
उमरी लाल क्विंटल 35 5800 6000 5900
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 59 5500 6401 6390
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5500 6250 6000
ताडकळस लाल क्विंटल 8 6000 6000 6000
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 480 5500 6250 5900
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 315 5600 6300 6000
देवळा लाल क्विंटल 5 5100 5700 5505
दुधणी लाल क्विंटल 903 5600 6265 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 118 5875 6460 6150
परांडा लोकल क्विंटल 2 5900 6100 5900
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 3200 5000 6660 6400
जालना पांढरा क्विंटल 1831 5100 6450 6200
देगलूर पांढरा क्विंटल 100 6000 6425 6212
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 137 5522 6300 5900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 301 5800 6405 6251
बीड पांढरा क्विंटल 8 3701 3701 3701
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 37 5900 6000 6000
गेवराई पांढरा क्विंटल 277 5500 6200 5950
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 118 4700 6350 6000
परतूर पांढरा क्विंटल 49 6151 6300 6215
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 4 6000 6200 6100
तळोदा पांढरा क्विंटल 11 5787 6087 5900
गंगापूर पांढरा क्विंटल 110 5535 6091 5960
मंठा पांढरा क्विंटल 99 5700 6061 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 40 6000 6000 6000
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 21 5000 6200 6090