Banking Tips : जेव्हा लोक कठोर परिश्रम करतात तेव्हा ते कुठेतरी पैसे कमवू शकतात. कुणी नोकरी (Job) करतो, कुणी स्वत:चा व्यवसाय करतो, पण पैसे मिळवण्यासाठी दोघांनाही कष्ट करावे लागतात. त्याचबरोबर लोक जे पैसे कमावतात, ते त्यांच्या ठेवी बँकेत ठेवतात.

बँकेत बचत खाते (Bank savings account) उघडून तुम्ही तुमचे पैसे ठेवू शकता आणि ते घरी ठेवण्यापेक्षाही जास्त सुरक्षित आहे. यासोबतच या जमा केलेल्या पैशावर व्याजही मिळते. याशिवाय या पैशाचे काम वृद्धापकाळात लोकांच्या हाती येते.

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, जर अशा व्यक्तीचा मृत्यू (Death) झाला तर ज्याचे पैसे बँकेत आहेत आणि त्याला कोणी नॉमिनीही नाही. मग अशा स्थितीत त्या खात्यात ठेवलेल्या पैशांचे काय होणार? कदाचित नाही, पण हे जाणून घेणे देखील आवश्यक आहे कारण ज्येष्ठांना नॉमिनीबद्दल फारशी माहिती नसते किंवा कधीकधी इतर लोक देखील नॉमिनी जोडण्यास विसरतात. अशा स्थितीत पैशाचे काय होणार? तर आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगतो. पुढील स्लाइड्सवर तुम्ही याविषयी अधिक जाणून घेऊ शकता…

नॉमिनी खात्यात जोडले जावे –
तुम्ही तुमच्या बँक खात्यात एक नॉमिनी (Nominee) काळजीपूर्वक जोडला पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही निघून गेल्यावर तुमच्यापैकी कोणीतरी ते पैसे वापरू शकेल. यासाठी नॉमिनीला दोन साक्षीदार द्यावे लागतील, तसेच खातेदाराचे मृत्यू प्रमाणपत्र (Death certificate) बँकेत सादर करावे लागेल व मूळ प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल. यानंतर नॉमिनीला पैसे मिळतात.

खात्यात नॉमिनी नसेल तर? –
जर तुमचे एखादे बँक खाते असेल ज्यामध्ये कोणीही नॉमिनी नसेल आणि काही कारणाने खातेदाराचा मृत्यू झाला असेल. त्यामुळे अशा परिस्थितीत, मृत व्यक्तीच्या बँक खात्यात ठेवलेल्या पैशांवर जो दावा करतो, त्याला दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागते. तरच त्याला ते पैसे मिळू शकतील.

जर आपण त्या लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल बोललो, तर दावा करणाऱ्या व्यक्तीला इच्छापत्र किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Certificate of succession) बँकेत दाखवावे लागते. याशिवाय, अनेक नियमांनुसार आणि सखोल तपासणीनंतरच, दावा करणारी व्यक्ती योग्य आहे की नाही हे बँक ठरवते.

त्यासाठी अनेक कागदपत्रे बँकेत जमा करावी लागतात, त्याचवेळी बरीच कागदपत्रेही करावी लागतात. त्यामुळे, तुम्ही तुमच्या बँक खात्यात नेहमी नॉमिनी जोडा, जेणेकरून नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही.