Car Insurance then you will get full claim of car theft Just do
Car Insurance then you will get full claim of car theft Just do

Car Insurance :  चांगली कार (car) असावी अशी अनेकांची इच्छा असते. पण कार घेण्यासोबतच त्याच्या सुरक्षेकडेही (safety) लक्ष देणे गरजेचे आहे.

वाहनाचा विमा (Vehicle insurance) हा कारच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून केला जातो, जेणेकरून कोणत्याही अपघाती नुकसानीची (accidental loss) भरपाई करता येईल.

पण कालांतराने तुमच्या कारचे अॅड-ऑन व्हॅल्यूही (add-on value) वाढते. अशा परिस्थितीत, जर तुमची कार चोरीला (car theft) गेली असेल, तर ते नुकसान सामान्य विम्याद्वारे भरून काढता येणार नाही.

विमा घेताना अॅड-ऑन आरटीआय मिळवा (Get Add-On RTI While Taking Insurance) 
तुमच्या कारचा विमा उतरवताना, तुम्ही अॅड-ऑन आरटीआय ( Add-On RTI ) म्हणजेच रिटर्न टू इनवॉइस. रिटर्न टू इनव्हॉइस घेण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विमा कंपन्या कारच्या वास्तविक मूल्याच्या आधारावर कारच्या चोरीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करतील.

सामान्य विम्यामध्ये कमी क्लेम उपलब्ध आहेत (Low claims are available in general insurance) 
ही परिस्थिती तुम्ही उदाहरणाने समजून घेऊ शकता. जर तुम्ही कार खरेदी केली असेल ज्याची किंमत 10 लाख आहे. आता जर तुमची कार 2 वर्षांनंतर हरवली असेल तर तुम्ही प्रथम एफआयआर (FIR) दाखल कराल आणि नंतर विम्याचा क्लेम कराल.

सामान्य विमा योजनेअंतर्गत, कार चोरी झाल्यास तुम्हाला कमी क्लेम मिळेल. विम्याच्या भाषेत या प्रक्रियेला IDV म्हणजेच विमा घोषित मूल्य असे म्हणतात. दोन वर्षे जुनी झाल्यानंतरही कारचे मूल्य सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी होते.

परंतु जर तुम्ही विम्यासोबत इनव्हॉइसमध्ये रिटर्न टू एक्सक्लुझिव्ह अॅड-ऑन (add-on Return to Invoice along with insurance) घेतला, तर तुमच्या नुकसानीची भरपाई कारच्या वास्तविक मूल्याच्या आधारावर केली जाईल.

रिटर्न टू इनव्हॉइस म्हणजे काय
इनव्हॉइस इन्शुरन्सच्या बदल्यात एक अॅड-ऑन आहे ज्याद्वारे तुमची कार चोरीला गेल्यास ते नुकसान मोठ्या प्रमाणात भरून काढले जाऊ शकते. हे IDV आणि इनव्हॉइस मूल्य किंवा कारची वास्तविक किंमत यांच्यातील फरक कमी करून कार्य करते.

रिटर्न टू इनव्हॉइस इन्शुरन्स अॅड-ऑन अंतर्गत, तुम्हाला कारच्या एकूण ऑन-रोड किमतीएवढा दावा मिळू शकतो. सामान्य विमा पॉलिसीपेक्षा ती सुमारे 10 टक्के अधिक महाग असली तरी फायद्यांमुळे ती घेणे अधिक चांगला निर्णय ठरू शकतो.

जर तुमची कार तीन वर्षांपेक्षा जुनी असेल तर तुम्ही इनव्हॉइस इन्शुरन्सच्या बदल्यात अॅड-ऑन घेऊ शकणार नाही.