Hair Care Tips: केसांची निगा राखण्याच्या टिप्स: अनेक स्त्रिया आंघोळ केल्यानंतर केसांना टॉवेल गुंडाळतात. असे केल्याने केसांचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. यासोबतच टॉवेलने चेहऱ्याला घासणेही हानिकारक आहे.

सकाळी लवकर आंघोळ करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. आंघोळ केल्यावर फ्रेश वाटतं. तुमच्या लक्षात आले असेल की स्त्रिया अनेकदा आंघोळीनंतर डोक्यावर टॉवेल गुंडाळतात. केस लवकर सुकावेत म्हणून ते असे करतात. पण केसांना टॉवेल गुंडाळल्याने अनेक नुकसान होऊ शकतात हे तुम्हाला माहिती आहे का? केसांना टॉवेल गुंडाळण्याचे काय तोटे आहेत ते जाणून घ्या.

तुमचे केस गळू शकतात:(hair fall)

आंघोळीनंतर ओल्या केसांवर टॉवेल गुंडाळल्याने केस गळू शकतात. टॉवेल केसांना गुंडाळल्यावर केस वळतात आणि गुंतात, केसांमध्ये स्ट्रेचिंग देखील होते. असे केल्याने केसांच्या नसा कमकुवत होऊ लागतात. त्याचबरोबर केसांची चमकही नष्ट होऊ शकते.

केस कोरडे होऊ शकतात:(hair can turn dry)

आंघोळीनंतर टॉवेलने डोके वारंवार घासल्यास केस कोरडे होऊ शकतात. याशिवाय केसांना टॉवेल बांधल्याने केसांचे नैसर्गिक तेल संपू लागते. त्यामुळे केस खूप कोरडे होतात. यामुळे केसांच्या आरोग्याला हानी पोहोचू शकते.

चेहऱ्यावर टॉवेल लावू नका:(don’t use towel on hair)

केसांना टॉवेल बांधल्याने नुकसान तर होतेच, पण टॉवेल चेहऱ्यावर घासल्याने त्वचेलाही नुकसान होते. चेहऱ्यावर टॉवेल घासल्याने तुमच्या त्वचेचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे आंघोळीनंतर टॉवेल चेहऱ्यावर न घासण्याचा प्रयत्न करा.