Driving Rules:  आजच्या काळात जवळपास प्रत्येकालाच घाई असते. या घाईमुळेच प्रत्येक जण गाडी देखील खूप घाईने चालवतात (driving) .

आपल्या देशात बहुतेक लोक वेगाने आणि चुकीच्या मार्गाने गाडी चालवत असते मात्र ते करणे योग्य आहे का? कारण तुमचा थोडासा निष्काळजीपणा तुमचा जीव घेऊ शकतो.

म्हणूनच ड्रायव्हिंग करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे आणि ते सुद्धा खासकरून जेव्हा तुम्ही एक्स्प्रेसवेवर  (Expressway) गाडी चालवत असाल कारण इतर रस्त्यावर आणि एक्सप्रेसवेवर गाडी चालवणे यात खूप फरक आहे.

त्यामुळे एक्स्प्रेस वेवर गाडी चालवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत ते  जाणून घ्या नाहीतर तुम्हाला भारी चलन (challan) भरावे लागू शकते.

या गोष्टी लक्षात घेणे महत्वाचे आहे

वेगाकडे विशेष लक्ष द्या
तुम्ही गाडी चालवत असाल तर वेगाची काळजी घ्यावी. तुम्ही असे न केल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो. एक्स्प्रेस वेवर गाडी चालवायला मर्यादा आहे आणि जर तुम्ही तसे केले नाही तर त्यासाठी स्पीड कॅमेरे (speed cameras) आहेत.

वास्तविक, तुमची वेगवान कार वेगाच्या नियमांपेक्षा वेगवान असताना हा कॅमेरा कारचा फोटो क्लिक करतो, त्यानंतर तुमचे चलन ऑनलाइन कापले जाते आणि ते तुमच्या नंबरवर पाठवले जाते.

लेन मध्ये चालणे
जर तुम्ही एक्स्प्रेस वेवर गाडी चालवत असाल, तर तुमच्यासाठी हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की तुम्ही तुमचे वाहन नेमून दिलेल्या लेनमध्ये चालवावे. येथे प्रत्येक वाहनाची लेन आधीच ठरलेली असते.

म्हणूनच तुम्हालाही या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तुम्ही असे न केल्यास, तुमचे चलन देखील कापले जाऊ शकते.

नियम पाळा
एक्स्प्रेस वेवर वाहन चालवताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही चारचाकी चालवत असाल तर तुम्ही सीट बेल्ट लावला पाहिजे. सीट बेल्ट तुम्हाला संरक्षण देतो, जर तुम्ही तो घातला नाही तर त्यावर तुमचे चलनही कापले जाते.

कागद पूर्ण ठेवा
वाहन चालवताना तुमची कागदपत्रे पूर्ण ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. वास्तविक, एक्स्प्रेस वेद्वारे लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात.

अशा परिस्थितीत, तपासणी दरम्यान, आपल्या कारचे कागदपत्रे दिसण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच तुमचे डीएल, आरसी सारखे इतर सर्व महत्त्वाचे कागदपत्रे तुमच्याकडे ठेवणे महत्त्वाचे आहे.