DA Hike Latest Update : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी (Central Staff) असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. कारण ऑक्टोबर (October) महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ (Increase in salary) होणार आहे.

त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीवर (DA arrears) सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते.

अंदाजपत्रक तयार करून विभागाकडे पाठविल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातील रक्कम वाढणार आहे. 2016 पूर्वी सेवानिवृत्त (Retired) झालेल्या काही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतनश्रेणीचा (7th Pay Commission) लाभ देण्यात येणार आहे.

शिवाय, त्यांना थकबाकीची रक्कमही दिली जाईल. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांसह चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

तर ज्या कर्मचाऱ्यांचा या कायद्यान्वये मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या अवलंबितांनाही एकाच वेळी वेतनश्रेणीअंतर्गत लाभ देण्यात येणार आहेत.

याच तीनशे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 4 ते 5 लाख रुपये थकबाकी म्हणून द्यावी लागणार आहे.

तर काही कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन 10 लाख रुपये होणार आहे. अशा स्थितीत विद्यापीठ प्रशासनाकडून हप्त्यांच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण रक्कम अदा केली जाणार आहे.

चाईबासा येथील कोल्हाण विद्यापीठात सातवी वेतनश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू होत नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांचे दीर्घकाळ आंदोलन सुरू आहे. त्यांचा मुद्दा सातत्याने पत्रव्यवहाराद्वारे सरकारपर्यंत पोहोचवला जात आहे.

दुसरीकडे शिक्षकांची सातवी वेतनश्रेणी लागू करण्यात आल्याचे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मत आहे, त्यानंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवी वेतनश्रेणी लागू करण्यास शासनाने दिरंगाई केल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत आहे.