Bumper FD Interest Rate : अनेक ज्येष्ठ नागरिक एफडीमध्ये गुंतवणुक करतात. सध्या अनेक बँका या ज्येष्ठ नागरिकांच्या एफडीवर 9 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर देत आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना लॉटरी लागली आहे असे म्हणायला काहीच हरकत नाही.

एफडीवरील व्याजदर आता 8 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ लागल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना चांगला परतावा मिळत आहे.युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेने एफडीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे.

7-14 दिवस आणि 15-45 दिवसांच्या कालावधीसाठी, बँक सामान्य आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा दोन्ही श्रेणींसाठी मुदत ठेवींवर 4.50 टक्के आणि 4.75 टक्के व्याजदर ऑफर करते. 46-70 दिवसांच्या बाबतीत सामान्य एफडी दर 5.25 टक्के आहे, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दर 5.75 टक्के आहे.

युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेच्या सुधारित मुदत ठेव दरांची तपशीलवार यादी खाली दिली आहे. हे बदल 18 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू झाले आहेत.

घोषणेमध्ये, युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेने असेही म्हटले आहे की व्याजदर कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय बदलू शकतात. पुढे, असेही नमूद केले आहे की मुदत ठेवीच्या मुदतीपूर्वी पैसे काढण्यासाठी, ज्या कालावधीसाठी ठेव प्रत्यक्षात चालू आहे त्या कालावधीसाठी देय व्याज दर एफडी दर वजा 1.00% असेल.