file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 15 ऑक्टोबर 2021 :-  हेअर ट्रान्सप्लांटची प्रथा नवी नाही. यामुळे डोक्याच्या इतर भागां(डोनर साइट) तील म्हणजेच डोक्याच्या मागील व बगलेतील भागांमधून हेअर फॉलिकल्स घेऊन टकलाच्या भागावर लावले जातात.

पण ट्रान्सप्लांटचे आधुनिक तंत्र जुन्या तंत्रापेक्षा परिणामाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत प्रभावी आहे. यामध्ये अत्यंत आधुनिकतेने उपचार होत असतात आणि रुग्णाला समाधानकारक परिणाम स्पष्ट दिसून येतात.

० ही आहेत तंत्रे :

» फॉलिक्युलर युनिट हेअर ट्रान्सप्लांटेशन(एफयूएचटी ), फॉलिक्युलर युनिटने त्रस्त एक्स्ट्रॅक्शन(एफयूएएई) आणि बॉडी युनिट हेअर ट्रान्सप्लांटेशन(बीएचटी).

» एफयूएचटी एक शल्य प्रक्रिया आहे. यामध्ये स्थायी डोनर एरियातून डोक्यांच्या केसांची पट्टी काढली जाते. पट्टीची जखम भरण्यासाठी सर्जिकल स्टेपल वापरले जाते. जे नातं. आपोआप विरघळून जाते.

» यानंतर मोठ्या केलेल्या पट्टीतून एक-एक फॉलिक्युलर युनिट ग्राफ्ट विभाजित(डायरेक्ट) केले जातात. या दरम्यान डोक्याच्या टकलाच्या भागावर बारीक चिरे घेतले जातात. ज्यामध्ये काढलेले फॉलिकल्स लावले (ग्राफ्ट केले) जातात. हे काम वस्तऱ्याने होत असल्यामुळे लोकल अँनेस्थेशिया दिला जातो.

चिरे भरण्यास सुमारे एक आठवडा लागतो आणि ट्रान्सप्लांट केलेले हेअर फॉलिक्युलर युनिट त्यांच्या नव्या जागी व्यवस्थित “लॉक’ केले जातात.

» ट्रान्सप्लांटेशन या या तंत्राचे शानदार परिणाम दिसतात. उगवणारे नवे केस वृद्धापकाळ पर्यंत साथ देतात. नवे केस नैसर्गिक असल्यामुळे हेअर स्टायलिस्टही कोणताही फरक करू शकत नाहीत.

» दुसरा उपचार आहे एफयूएसई. यात टाके घातले जात नाहीत आणि खूपच कमी शल्यक्रियेची गरज पडते. हे सुरक्षित आहे आणि यामध्ये एक-एक हेअर फॉलिक्युलर युनिट काढले जाण्याचे भय नसते. यात ग्राफ्टवाल्या त्वचेला एका पातळीपर्यंत सूक्ष्म पण तीव्र मायक्रो पंचेसने वेगळे केले जाते.

यानंतर एक-एक फॉलिक्युलर यूनिट वेगळा केला जातो. शेवटी फॉलिक्युलर युनिटला ‘ग्राहक बाल्ट एरिया’त अत्यंत अलगदपणे लावले जातात.

» आधुनिक तंत्रांद्रारे उपचारामुळे अँडमिट व्हावे लागत नाही. रुग्ण उपचाराच्या दिवशीच घरी परत जाऊ शकतो.

» काहीवेळा रुग्णाच्या डोक्यावर ट्रान्सप्लांट करण्याइतपत केस नसतात पण त्याच्या शरीरावर पुरेसे केस असतात. अशा वेळी ट्रॉन्सप्लांटचे बीएचटी तंत्र यशस्वी होते.

यामध्ये डोक्याव्यतिरिकक्‍त छाती, दाढी, बगला, मांड्या अशा इतर डोनस्साइटचे हेअर फॉलिकल्स घेऊन डोक्याच्या टकलावर लावले जातात. या उपचारामुळे भरपूर दाट केस पुन्हा उगवले जातात.