Mole on Face : आपल्या शरीराच्या अनेक ठिकाणी तीळ असतात. जर हे तीळ तुमच्या चेहऱ्यावर असेल तर ते अतिशय सुंदर दिसते. परंतु ज्योतिष शास्त्रानुसार हे तीळ तुमच्या आयुष्यातील अनेक रहस्ये सांगत असतात.

शरीराच्या काही भागांवर तीळ असणे भाग्यवान ठरते, तीळ तुमच्या सौर्दयात भर टाकते त्याचबरोबर हे तीळ तुमचे भविष्यही सांगते. जाणून घेऊया चेहऱ्यावर काही ठिकाणी असणारे तीळ काय भविष्य सांगते.

गालावर तीळ

जर मुलींच्या डाव्या गालावर तीळ असेल तर त्या खूप भाग्यवान असतात. तर उजव्या गालावर तीळ असल्‍याने जीवनात अनेक संघर्ष होतात. माणसाच्या डाव्या गालावर तीळ असेल तर तो माणूस लढाऊ आणि मेहनती बनतो.

ओठावर तीळ

जर मुलींच्या ओठांवर तीळ असेल तर अशा महिला कामुक आणि खुल्या मनाच्या असतात. पण स्वभावाने खूप हुशार आहे आणि अनेकदा इतरांना काम करून देऊन पुढे जातो.

नाकावर तीळ

जर एखाद्या व्यक्तीच्या नाकाच्या उजव्या बाजूला तीळ असेल तर त्याला सर्व प्रकारचे सुख आणि धन प्राप्त होते. ज्योतिष शास्त्रानुसार नाकाच्या डाव्या बाजूला तीळ असल्यास व्यक्ती कठोर परिश्रम करते. आणि त्याला यशही मिळत नाही.

हनुवटीवर तीळ

जर एखाद्या व्यक्तीच्या हनुवटीवर तीळ असेल तर हे त्याच्या यशाचे लक्षण आहे. असे लोक कमी काम करूनच यश मिळवतात. असे लोक अंतर्मुखी असतात आणि त्यांना इतरांशी पटकन मिसळायला आवडत नाही.

कपाळावर तीळ

जर एखाद्या व्यक्तीच्या कपाळावर तीळ असेल तर ते भाग्याचे लक्षण आहे. कपाळावर तीळ असलेली व्यक्ती खूप भाग्यवान आणि श्रीमंत असते आणि ती सर्वांची प्रिय असते.