UPSC Interview Questions : स्पर्धा परीक्षेचा अनेक जण अभ्यास करत असतात. मुख्य स्पर्धा परीक्षा पास झाले म्हणजे सर्वकाही झाले असे नाही. महत्वाचा आणि मुख्य टप्पा म्हणजे मुलाखत. परीक्षेचे तीनही टप्पे पहिल्याच प्रयत्नात पार करणे सोपे नाही.

UPSC मुलाखतीत असे अनेक प्रश्न विचारले जातात त्याने उमेदवार पूर्णपणे गोंधळात पडून जातो. पण त्या उमेदवाराचे UPSC मुलाखत पास होऊन सरकारी नोकरी करण्याचे स्वप्न असते.

जर तुम्हाला आयएएस लेव्हलची मुलाखत द्यायची असेल तर तुमची तयारीही त्याच पातळीची असावी. हे नेहमी लक्षात ठेवा की मुलाखत पॅनेलमध्ये बसलेले तज्ञ तुमची तर्कशक्ती तपासण्यासाठी कोणतेही प्रश्न विचारू शकतात.

यूपीएससीच्या मुलाखतींमध्ये असे अनेकदा दिसून येते की, ज्यामध्ये मुलाखतकाराचा प्रश्न सोपा असतो पण उमेदवार उत्तर देण्यात चुका करतात. UPSC मुलाखतीत विचारले जाणारे असेच काही प्रश्न येथे आहेत. ज्यावरून तुम्हाला मुलाखतीत कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते.

प्रश्न : गाय कोणत्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी आहे?
उत्तर : नेपाळ

प्रश्न : हत्तीचा जीवनकाळ किती वर्षाचा असतो?
उत्तर : 58 वर्ष

प्रश्न : डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची मातृभाषा कोणती होती?
उत्तर : मराठी

प्रश्न : भारतामध्ये कोणते पद जनता निवडून देत नाही?
उत्तर : राष्ट्रपती

प्रश्न : कोणत्या देशामध्ये 1 डझन केळाची किंमत 4 हजार रुपये एवढी आहे?
उत्तर : नॉर्थ कोरिया

प्रश्न : सर्वात जास्त व्हाट्सअँप कोणत्या देशामध्ये वापरले जाते?
उत्तर : भारत