कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 16 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 16/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 16-11-2021 Last Updated On 9.12 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
16/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 3727 300 2603 1800
16/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 9087 400 2491 1850
16/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 642 400 2100 1250
16/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 300 1600 2405 1895
16/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 520 800 2100 1600
16/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 168 4500 5500 5000
16/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1726 1450 2038 1800
16/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 2451 500 2800 1800
16/11/2021 मंबई क्विंटल 5945 1900 2900 2400
16/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2800
16/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 500 2000 3000 2750
16/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 340 3000 3500 3375
16/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 1678 819 2935 2332
16/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 91052 649 2569 1854
16/11/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 90 2000 2700 2400
16/11/2021 पुणे क्विंटल 350 1500 2500 2000
16/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 13260 1225 2450 1838
16/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 9737 1000 3000 2000
16/11/2021 सातारा क्विंटल 69 1000 2800 1900
16/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 17087 100 3576 2000
16/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1500 1800 1650

 

कांदा बाजारभाव 15-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
15/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 7038 900 2800 1750
15/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 816 200 2500 2150
15/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 2000 100 2500 2050
15/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 568 500 2300 1400
15/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 378 500 2500 2000
15/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 401 200 2700 1850
15/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4728 500 3000 2000
15/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 1700 2200 1900
15/11/2021 मंबई क्विंटल 14155 1900 2900 2400
15/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 1546 1000 2618 2083
15/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 121622 665 2581 1809
15/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 13156 1475 2450 1963
15/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 9321 800 3300 2050
15/11/2021 सातारा क्विंटल 175 1000 2800 1900
15/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 75 1500 3300 2250
15/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 213 2000 3500 3500
15/11/2021 सोलापूर क्विंटल 268 300 2520 1500
15/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 18907 100 3500 1700
15/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 977 200 4000 2200
15/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 3000 3500 3200


अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव 14-11-2021

14/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 5818 300 2700 1500
14/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 9253 500 2800 2200
14/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 6 2000 2000 2000
14/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2800
14/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 18593 1320 2600 1940
14/11/2021 पुणे उन्हाळी क्विंटल 18631 1400 2700 1900
14/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 9502 1000 2900 1900
14/11/2021 सातारा क्विंटल 450 1000 2800 1900
14/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 335 1200 3000 2200
14/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3200

 

कांदा बाजारभाव 13-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 8080 500 2983 2188
13/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 492 500 2300 1400
13/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 878 500 2600 2300
13/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 268 4000 5000 4500
13/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1282 2000 2550 2188
13/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 6880 1000 3200 1800
13/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 3000 2750
13/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 1051 3000 3500 3375
13/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 27381 850 2776 2013
13/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 352 1700 2600 2150
13/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 150 2000 3200 3200
13/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 25157 150 3700 2250
13/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 1620 500 5000 3200

 

कांदा बाजारभाव 12-11-2021

12/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 25580 725 2950 1850
12/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 2935 100 2700 2250
12/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 22427 567 3163 2192
12/11/2021 औरंगाबाद लाल क्विंटल 250 1100 3000 2600
12/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 450 550 2550 2020
12/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 311 3000 5000 4000
12/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 1273 200 2960 2500
12/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1436 1500 2320 1950
12/11/2021 जळगाव उन्हाळी क्विंटल 2000 800 2166 1800
12/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5688 1000 3000 1800
12/11/2021 मंबई क्विंटल 13949 2300 3300 2800
12/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2800
12/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 190 1351 2286 1901
12/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 99020 767 2823 2158
12/11/2021 पुणे क्विंटल 300 1500 3300 2200
12/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 18040 1575 2875 2150
12/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 12503 1600 3000 2400
12/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2824 500 3100 1850
12/11/2021 सोलापूर क्विंटल 187 300 2700 2100
12/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 21814 100 3600 2300
12/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 818 500 6000 3500
12/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3400 3000
12/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 208 1200 1700 1500

 

कांदा बाजारभाव 11-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
11/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 1976 200 3300 2850
11/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 534 700 3100 1900
11/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1000 1025 2875 1950
11/11/2021 जळगाव उन्हाळी क्विंटल 800 800 2666 2400
11/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 6058 1200 3500 2000
11/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 480 1500 2555 2300
11/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 72805 831 2893 2406
11/11/2021 पुणे क्विंटल 300 1500 3300 2800
11/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 15707 1433 2733 2017
11/11/2021 सातारा क्विंटल 239 1000 3300 2200
11/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 18 1500 3600 2300
11/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 20906 225 4005 2550
11/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 401 500 7500 4000
11/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3200 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 121227

कांदा बाजारभाव 10-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
10/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 3161 1500 3900 2650
10/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 10106 400 3650 2875
10/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 250 600 2750 1900
10/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 935 1500 2375 2163
10/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5307 1500 3500 1900
10/11/2021 मंबई क्विंटल 8167 2500 3500 3000
10/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
10/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 33695 795 3180 2740
10/11/2021 पुणे क्विंटल 600 1500 3200 2250
10/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 14711 2000 3150 2575
10/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2926 500 3500 2000
10/11/2021 सातारा क्विंटल 245 1000 3300 2200
10/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1500 3200 2250
10/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 150 2500 3500 3500
10/11/2021 सोलापूर क्विंटल 135 500 3551 2670
10/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 18220 100 4100 2300
10/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 247 500 7000 3500
10/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3000

 

कांदा बाजारभाव 9-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 3493 400 3750 2650
09/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 105 500 3210 2550
09/11/2021 बुलढाणा क्विंटल 5 300 1200 1200
09/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 11 2500 2500 2500
09/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4430 1500 3600 2000
09/11/2021 मंबई क्विंटल 8821 2300 3300 2800
09/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 15 2000 3500 3000
09/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 500 2200 3500 3125
09/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 480 3000 3500 3375
09/11/2021 नागपूर उन्हाळी क्विंटल 10 2400 2800 2600
09/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 41840 742 3318 2754
09/11/2021 पुणे क्विंटल 250 1500 3100 2500
09/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 12990 1200 2800 2000
09/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 5701 1800 3800 2800
09/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1857 500 3600 2050
09/11/2021 सातारा क्विंटल 28 1000 3300 2200
09/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 165 2000 3000 3000
09/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 13567 330 4100 2550
09/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 405 500 5500 3000
09/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 3200 2800


कांदा बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 3526 1350 3425 2400
08/11/2021 अहमदनगर नं. १ नग 824 2500 3300 2500
08/11/2021 अहमदनगर नं. २ नग 724 1500 2000 2000
08/11/2021 अहमदनगर नं. ३ नग 856 500 1400 1400
08/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 5018 600 3437 2518
08/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 270 400 2600 1500
08/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 621 1000 3050 2180
08/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5922 1000 3600 2000
08/11/2021 मंबई क्विंटल 8780 2200 3300 2750
08/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 700 2000 2800 2700
08/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 500 2200 3200 2750
08/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 40831 767 3208 2596
08/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 8632 1550 2575 2063
08/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 4580 500 3600 2050
08/11/2021 सातारा क्विंटल 70 2000 3100 2500
08/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 99 1000 2000 2000
08/11/2021 सोलापूर क्विंटल 148 200 2710 1820
08/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 13596 100 5200 2200
08/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 3000 2600

 

कांदा बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 300 1200 3000 2600
07/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1 3500 3500 3500
07/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11971 1450 2425 1938
07/11/2021 सातारा क्विंटल 295 1000 2800 1900
07/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 136 500 3100 1800

 

कांदा बाजारभाव 6-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1 2500 2500 2500
06/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 3312 500 3300 1500
06/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11 2300 2600 2450
06/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 3000 3600 3400

 

कांदा बाजारभाव 5-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 1232 701 2500 2275
05/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 40 400 2200 1800
05/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 2 2500 2500 2500
05/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4378 500 3200 1700
05/11/2021 मंबई क्विंटल 12651 2000 3000 2500
05/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7257 967 2167 1567
05/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3400

 

कांदा बाजारभाव 4-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
04/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 11 2500 2500 2500
04/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7207 1300 2325 1813
04/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 122 100 2500 1900
04/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 2800 2600

 

कांदा बाजारभाव 3-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 541 400 2200 1300
03/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 17 2500 2500 2500
03/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 1499 500 3000 1800
03/11/2021 मंबई क्विंटल 7080 2000 3000 2500
03/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 628 850 2930 1850
03/11/2021 पुणे क्विंटल 900 1500 2500 2000
03/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7269 1367 2267 1817
03/11/2021 सातारा क्विंटल 50 1500 2800 2150
03/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 20 1000 2500 1750
03/11/2021 सोलापूर क्विंटल 63 100 1650 1260
03/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 138 600 3000 1400
03/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2500 4000 3500

 

कांदा बाजारभाव 2-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 205 100 3000 1550
02/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 403 400 2811 2251
02/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 19 2500 2500 2500
02/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 2097 500 3100 1800
02/11/2021 मंबई क्विंटल 7058 2000 3000 2500
02/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
02/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1690 600 2300 1600
02/11/2021 पुणे क्विंटल 400 1500 2500 2000
02/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 9596 1200 2075 1638
02/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 803 500 2900 1700
02/11/2021 सातारा क्विंटल 67 1000 2800 1900
02/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 462 150 2700 1900
02/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2600 2800 2600

 

कांदा बाजारभाव 01/11/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
01/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 3005 100 3000 2550
01/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 549 400 2100 1250
01/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 515 3000 4000 3500
01/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 134 100 2300 1600
01/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4221 500 2800 1700
01/11/2021 मंबई क्विंटल 14516 2000 3000 2500
01/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1650 800 2750 1950
01/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10314 1200 2125 1663
01/11/2021 पुणे उन्हाळी क्विंटल 4290 1500 2800 2000
01/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3576 500 3100 1800
01/11/2021 सातारा क्विंटल 109 1000 2800 1900
01/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 80 1200 2700 2000
01/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 126 1000 2500 2500
01/11/2021 सोलापूर क्विंटल 276 100 1700 1300
01/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 24358 250 3750 1600
01/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 2600 2500

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !