Onion rates today maharashtra 27/10/2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 27-10-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 27/10/2021  Last Updated On 9.32 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
27/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 2671 1350 3000 2050
27/10/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 12456 440 2970 2321
27/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 480 700 2600 1650
27/10/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 565 1100 2700 1700
27/10/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 246 3000 4000 3500
27/10/2021 धुळे लाल क्विंटल 1330 100 2500 1700
27/10/2021 जळगाव लाल क्विंटल 665 1500 2500 2188
27/10/2021 जळगाव उन्हाळी क्विंटल 850 500 2199 1700
27/10/2021 कोल्हापूर क्विंटल 3866 500 3200 1800
27/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2800
27/10/2021 नागपूर लाल क्विंटल 700 2200 3300 2750
27/10/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 740 2000 3000 2750
27/10/2021 नाशिक लाल क्विंटल 10461 600 3052 2550
27/10/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 52861 700 2851 2344
27/10/2021 पुणे क्विंटल 750 1500 2500 2000
27/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 9317 1650 3000 2325
27/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3892 800 3500 2150
27/10/2021 सातारा क्विंटल 136 800 2800 1800
27/10/2021 सोलापूर क्विंटल 122 100 1820 1000
27/10/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 16259 100 4500 2000
27/10/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 3000 3200 3100

 

कालचे कांदा बाजारभाव 26/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
26/10/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 8194 667 3000 2309
26/10/2021 अमरावती क्विंटल 32 1400 4600 3000
26/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 831 400 2600 1500
26/10/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 375 900 2620 1900
26/10/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 175 3000 4000 3500
26/10/2021 जळगाव लाल क्विंटल 625 500 2200 1475
26/10/2021 कोल्हापूर क्विंटल 3288 500 3300 1700
26/10/2021 मंबई क्विंटल 8235 1800 3300 2550
26/10/2021 नागपूर लाल क्विंटल 1000 2500 3500 3250
26/10/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 960 2200 3000 2800
26/10/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 65395 813 3090 2533
26/10/2021 पुणे क्विंटल 1500 1500 2500 2000
26/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10816 1050 2400 1725
26/10/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 8017 1110 3110 2110
26/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2183 700 3000 1850
26/10/2021 सातारा क्विंटल 110 1000 2800 1900
26/10/2021 सातारा हालवा क्विंटल 123 2000 2800 2800
26/10/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 17027 80 4000 2000
26/10/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3000

 

परवाचे कांदा बाजारभाव 25/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
25/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 5469 1250 3100 2050
25/10/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 10725 300 3033 2167
25/10/2021 अमरावती क्विंटल 8 1300 4500 2900
25/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 730 200 2400 1300
25/10/2021 जळगाव लाल क्विंटल 668 500 2375 1750
25/10/2021 कोल्हापूर क्विंटल 3983 500 3750 1800
25/10/2021 नागपूर लाल क्विंटल 1520 2500 4000 3625
25/10/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2500 3500 3250
25/10/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 79351 759 3141 2614
25/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10214 1225 2325 1788
25/10/2021 सांगली क्विंटल 20 1000 1500 1350
25/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3307 500 2800 1650
25/10/2021 सातारा लोकल क्विंटल 65 1200 3200 2000
25/10/2021 सोलापूर क्विंटल 346 100 2000 1000
25/10/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 15218 100 4000 1700
25/10/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 3000 3400 3200
25/10/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 2500 3000 2750

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !