कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra)5 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 5/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 5-11-2021  Last Updated On 6.32 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 1232 701 2500 2275
05/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 40 400 2200 1800
05/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 2 2500 2500 2500
05/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4378 500 3200 1700
05/11/2021 मंबई क्विंटल 12651 2000 3000 2500
05/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7257 967 2167 1567
05/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3400

 

कांदा बाजारभाव 4-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
04/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 11 2500 2500 2500
04/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7207 1300 2325 1813
04/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 122 100 2500 1900
04/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 2800 2600

 

कांदा बाजारभाव 3-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 541 400 2200 1300
03/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 17 2500 2500 2500
03/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 1499 500 3000 1800
03/11/2021 मंबई क्विंटल 7080 2000 3000 2500
03/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 628 850 2930 1850
03/11/2021 पुणे क्विंटल 900 1500 2500 2000
03/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7269 1367 2267 1817
03/11/2021 सातारा क्विंटल 50 1500 2800 2150
03/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 20 1000 2500 1750
03/11/2021 सोलापूर क्विंटल 63 100 1650 1260
03/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 138 600 3000 1400
03/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2500 4000 3500

 

कांदा बाजारभाव 2-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 205 100 3000 1550
02/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 403 400 2811 2251
02/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 19 2500 2500 2500
02/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 2097 500 3100 1800
02/11/2021 मंबई क्विंटल 7058 2000 3000 2500
02/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
02/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1690 600 2300 1600
02/11/2021 पुणे क्विंटल 400 1500 2500 2000
02/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 9596 1200 2075 1638
02/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 803 500 2900 1700
02/11/2021 सातारा क्विंटल 67 1000 2800 1900
02/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 462 150 2700 1900
02/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2600 2800 2600

 

कांदा बाजारभाव 01/11/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
01/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 3005 100 3000 2550
01/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 549 400 2100 1250
01/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 515 3000 4000 3500
01/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 134 100 2300 1600
01/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4221 500 2800 1700
01/11/2021 मंबई क्विंटल 14516 2000 3000 2500
01/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1650 800 2750 1950
01/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10314 1200 2125 1663
01/11/2021 पुणे उन्हाळी क्विंटल 4290 1500 2800 2000
01/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3576 500 3100 1800
01/11/2021 सातारा क्विंटल 109 1000 2800 1900
01/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 80 1200 2700 2000
01/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 126 1000 2500 2500
01/11/2021 सोलापूर क्विंटल 276 100 1700 1300
01/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 24358 250 3750 1600
01/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 2600 2500

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !