कापूस बाजारभाव (kapus rates today maharashtra) 26 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे  कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajarbhav 26/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे कापूस बाजारभाव 26-11-2021  Last Updated On 8.55 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
26/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 8300 8645 8500
26/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1300 7950 8100 8050
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1401 8150 8530 8325
26/11/2021 नांदेड क्विंटल 100 8000 8150 8100
26/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7800 8000 7850
26/11/2021 परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 8200 8350 8280
26/11/2021 वर्धा क्विंटल 910 8000 8645 8400
26/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 351 7700 8200 8050

 

कापूस बाजारभाव 25-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
25/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1456 7950 8025 8010
25/11/2021 जालना क्विंटल 150 800 8200 8100
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 557 7800 8200 8100
25/11/2021 नांदेड क्विंटल 200 8000 8150 8110
25/11/2021 परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 268 8100 8300 8240
25/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 6268 8125 8518 8250
25/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1911 8450 8630 8500

 

कापूस बाजारभाव 24-11-2021  

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
24/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 8070 8300 8100
24/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1449 7850 7970 7950
24/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 136 8100 8100 8100
24/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 39 7700 8097 8097
24/11/2021 नांदेड क्विंटल 121 8000 8150 8075
कापूस बाजारभाव 23-11-2021
दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
23/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 8150 8300 8200
23/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1029 7925 8000 7950
23/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 182 8090 8100 8098
23/11/2021 नांदेड क्विंटल 87 7800 8050 8000
23/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 9075 7950 8463 8180

 

कापूस बाजारभाव 22-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
22/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8050 8350 8200
22/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4432 7800 8020 7900
22/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 547 8000 8210 8100
22/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 220 7950 8075 8000
22/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 140 7755 8000 8000
22/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7800 7900 7850
22/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 578 8100 8300 8200
22/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 3850 8000 8351 8200
22/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1676 8350 8575 8450

 

कापूस बाजारभाव 20-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
20/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1073 7800 8000 7900
20/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 844 7525 7600 7550
20/11/2021 नागपूर क्विंटल 3300 7800 8050 7900
20/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3317 7700 8050 7950
20/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 273 7791 7900 7801
20/11/2021 नांदेड क्विंटल 76 7650 7850 7720
20/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 678 8000 8100 8050
20/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 2610 8050 8275 8150

 

कापूस बाजारभाव 19-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
19/11/2021 बीड क्विंटल 2 7250 7250 7250
19/11/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 740 7803 7902 7900
19/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 312 7600 7850 7725
19/11/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 351 7700 7800 7750
19/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 409 7900 7925 7915
19/11/2021 नांदेड क्विंटल 24 7725 7750 7735

 

कापूस बाजारभाव 18-11-2021  

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 2824 7500 7700 7600
18/11/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 370 7750 7880 7800
18/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7700 7800 7750
18/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 5850 7700 7875 7765
18/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 293 7800 8000 7940
18/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 308 7500 7800 7700
18/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 12000 7600 7675 7650

 

कापूस बाजारभाव 17-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
17/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1100 7950 8010 7970
17/11/2021 बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 522 7000 7700 7350
17/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 8688 7550 7925 7750
17/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 980 7825 7875 7850
17/11/2021 हिंगोली मध्यम स्टेपल क्विंटल 100 7500 8200 7800
17/11/2021 नागपूर क्विंटल 4100 8000 8150 8100
17/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 983 7900 8070 8000
17/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2811 7800 8150 8050
17/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 258 8100 8125 8115
17/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1676 8100 8250 8145
17/11/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 441 7760 7900 7830
17/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 76 7800 7900 7850
17/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1117 7850 7900 7870
17/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 19000 7733 8103 7917
17/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1374 7950 8125 8025

 

कापूस बाजारभाव 16-11-2021

किनवट क्विंटल 128 7920 8050 8000
राळेगाव क्विंटल 4200 7900 7975 7900
भद्रावती क्विंटल 841 7650 8050 7850
वडवणी क्विंटल 12 8000 8000 8000
गोंडपिंपरी ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1125 7800 7875 7825
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 99 8150 8300 8200
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1150 8050 8100 8070
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 262 8100 8150 8125
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 436 5100 7950 7850
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 220 8050 8300 8250
उमरेड लोकल क्विंटल 954 8000 8170 8100
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 539 7750 7850 7840
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 8100 8300 8200
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 5356 7600 8111 7855
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 69 7500 8000 7750
कोर्पना लोकल क्विंटल 3997 7800 8000 7900
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 140 7300 7800 7650
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 200 8000 8250 8100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 12510 7815 8325 8000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 681 7300 7850 7575
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 2037 8100 8200 8100
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 46 7800 7900 7850
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 612 8000 8250 8100
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 4800 7900 8135 8045

कापूस बाजारभाव 15-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
15/11/2021 बीड क्विंटल 9 8000 8100 8000
15/11/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1493 8250 8307 8253
15/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8000 8300 8200
15/11/2021 बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1046 7500 8025 7762
15/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3950 7800 8100 7900
15/11/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 639 8200 8250 8225
15/11/2021 नागपूर क्विंटल 4400 8100 8275 8150
15/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1326 8000 8250 8150
15/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2406 7900 8150 8050
15/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 380 8200 8225 8215
15/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 320 8194 8333 8237
15/11/2021 नांदेड क्विंटल 255 8000 8150 8075
15/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 103 8000 8100 8050
15/11/2021 परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 154 8000 8150 8100
15/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 225 8000 8250 8125
15/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 725 7500 8000 7700
15/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 5500 7500 8085 7950
15/11/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 730 7825 8025 7975

 

कापूस बाजारभाव 15-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
14/11/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 261 8050 8250 8166
14/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1721 8000 8250 8100
14/11/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 558 8250 8375 8300

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

कापूस बाजारभाव 13-11-2021  

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 500 8100 8250 8200
13/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 977 7850 8000 7900
13/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 32 8200 8200 8200
13/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 74 8000 8100 8050
13/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 10010 7800 8355 8100
13/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1700 8100 8445 8350
13/11/2021 यवतमाळ —. क्विंटल 6000 7900 8100 8050

 

कापूस बाजारभाव 12-11-2021

12/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8225 8315 8315
12/11/2021 बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7700 8100 7900
12/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 5526 7750 8150 8000
12/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1041 7855 8000 7950
12/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 33 7000 8000 7500
12/11/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 113 8000 8200 8100
12/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 355 8000 8200 8100
12/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1032 8200 8410 8300
12/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2891 7800 8300 8175
12/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 498 8275 8400 8360
12/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 121 7800 7900 7850
12/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1390 8150 8300 8200
12/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 13600 7913 8363 8135
12/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 100 8000 8300 8250
12/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 356 7300 7800 7500
12/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 6500 8000 8150 8100
12/11/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 512 7700 8130 8000

 

कापूस बाजारभाव 11-11-2021

11/11/2021 बुलढाणा लोकल नग 1250 8200 8350 8350
11/11/2021 बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 344 7800 8100 7950
11/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 672 8100 8200 8150
11/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4702 7800 8150 7955
11/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1060 7875 7985 7925
11/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 57 7000 8000 7500
11/11/2021 जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 88 5370 6380 5910
11/11/2021 जालना क्विंटल 300 8000 8500 8300
11/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 99 1000 1800 1200
11/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2070 7800 8300 8175
11/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 60 5200 5215 5205
11/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 337 8400 8400 8400
11/11/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 490 8230 8400 8315
11/11/2021 नांदेड क्विंटल 47 7900 8000 7950
11/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 60 7900 8000 7950
11/11/2021 वर्धा क्विंटल 751 8000 8275 8150
11/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1261 8150 8250 8200
11/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 45364 7942 8370 8175
11/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 135 8000 8350 8175
11/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 7500 8000 8170 8100
11/11/2021 यवतमाळ एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 230 7700 8050 7800
11/11/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 421 8030 8150 8084