Personal loan : आपली आर्थिक गरज (Financial need) पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण बँकेकडून कर्ज (Bank loan) घेतात. कित्येक बँकांचे व्याजदर (Interest rate) जास्त असते.

परंतु, आता कमी हेच कर्ज (Loan) दरात उपलब्ध आहे. ग्राहकही सहज अर्ज (Application) करू शकतात. कसे ते जाणून घ्या

पीपीएफवर कर्ज सहज उपलब्ध आहे

साधारणपणे, जेव्हा तुम्ही कर्जासाठी अर्ज करता तेव्हा तुम्हाला सोन्याची मालमत्ता किंवा इतर काही गोष्टी गहाण ठेवाव्या लागतात.

परंतु पीपीएफ खात्यातून कर्ज (Loan on PPF) घेताना तुम्हाला काहीही गहाण ठेवण्याची गरज नाही. तसेच कमाईचा कोणताही तपशील द्यावा लागत नाही. हे कर्ज पीपीएफ खात्यात जमा केलेल्या रकमेवरच दिले जाते.

कमी व्याज दर

पीपीएफ (PPF) खात्यातून कर्ज घेण्याचा एक फायदा म्हणजे त्यात व्याज खूपच कमी आहे. PPF कर्जाचा व्याज दर PPF खात्याच्या व्याजदरापेक्षा फक्त 1 टक्के जास्त आहे.

म्हणजेच, जर तुम्ही पीपीएफ खात्यावर 7.10 व्याज घेत असाल, तर तुम्हाला कर्ज घेतल्यावर 8.10 व्याज द्यावे लागेल. इतरत्र उपलब्ध असलेल्या वैयक्तिक कर्जाशी तुलना केल्यास हा व्याजदर खूपच कमी आहे.

अर्ज कसा करायचा

पीपीएफद्वारे कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला पीपीएफ खाते उघडलेल्या बँकेच्या शाखेत जाऊन फॉर्म भरून कर्जासाठी अर्ज करावा लागेल. एसबीआयमध्ये यासाठी फॉर्म डी वापरला जातो.

यासोबतच कर्जाची रक्कम आणि परतफेडीचा कालावधी अर्जात लिहावा लागेल. याआधी तुम्ही कर्ज घेतले असेल तर तेही नमूद करावे लागेल. यानंतर पीपीएफ पासबुक जमा करावे लागेल. संपूर्ण प्रक्रियेनंतर, कर्ज सुमारे एक आठवड्याच्या आत पास केले जाते.