Name Astrology : नावाचे पहिले अक्षर (First letter) खूप महत्त्वाचे मानले जाते. असे लोक खूप मेहनती (Hard working) आणि बुद्धिमान (Intelligent) असतात, असे मानले जाते.

त्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांना आयुष्यात सर्व काही मिळते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या आयुष्यात अचानक चमत्कार घडतो आणि त्यांचे नशीब बदलते. जाणुन घेऊया अशा अक्षरांबद्दल

ज्या लोकांचे नाव ‘A’ अक्षराने (A Letter) सुरू होते, ते सहसा वयाच्या 25 नंतर भाग्यवान (lucky) ठरतात आणि ते रातोरात प्रसिद्ध होतात. हे लोक खूप मेहनती असतात आणि जीवनात उच्च स्थान प्राप्त करतात.

ज्या लोकांचे नाव ‘C’ अक्षराने (C Letter)सुरू होते ते प्रत्येक समस्येशी लढतात आणि पुढे जातात आणि आपले ध्येय साध्य करतात. ते धीर सोडत नाहीत आणि हा त्यांचा सर्वात मोठा गुण आहे. त्यांना अचानक यश मिळते.

ज्यांचे नाव ‘H’ अक्षराने सुरू होते ते लोक खूप चांगले नेते, व्यवस्थापक सिद्ध होतात. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात मोठे यश मिळते. या नावाचे लोक थोडे आळशी असले तरी त्यांच्यात टॅलेंटची कमतरता नसते.

ज्या लोकांचे नाव ‘K’ अक्षराने सुरू होते, ते विलासी जीवनाचा पुरेपूर आनंद घेतात. ते संकटांना घाबरत नाहीत आणि त्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर सर्वकाही साध्य करतात. जरी त्यांचे शत्रू संख्येने बरेच आहेत.

ज्या लोकांचे नाव ‘S’ अक्षराने सुरू होते ते सर्व काही चांगले करतात. त्यांच्यात खूप सकारात्मकता आहे. ते चांगले राजकारणी आणि वक्ते बनतात. भरपूर पैसे कमवतात आणि वयाच्या 35 नंतर यशस्वी होतात.