How To Stay Positive: आयुष्यात तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची माणसे भेटतात. काही लोकांची विचारसरणी सकारात्मक (positive) असते तर काही लोक नेहमी नकारात्मक (negative) बोलतात. नकारात्मक विचारांचा आपल्या जीवनावर खूप वाईट परिणाम होतो. जेव्हा आपली विचारसरणी नकारात्मक असते, तेव्हा अनेक वेळा आपण आपल्या जीवनाचे ध्येय साध्य करू शकत नाही.

म्हणूनच आपण आपली विचारसरणी नेहमी सकारात्मक (Thinking always positive) ठेवणे गरजेचे आहे. पण अनेकदा असं होतं की, आपण नकारात्मक विचारसरणीच्या लोकांमध्ये सापडतो. अशा वेळी त्यांच्या नकारात्मक विचारसरणीचा आपल्या विचारसरणीवर अजिबात परिणाम होऊ देऊ नये हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आज आपण अशा तीन टिप्स जाणून घेणार आहोत, ज्याचे पालन करून तुम्ही नकारात्मक लोकांमध्येही सकारात्मक राहू शकता.

त्यांचा स्वभाव स्वीकारा (accept their nature) –

जेव्हा तुम्ही नकारात्मक विचारसरणीच्या लोकांमध्ये स्वतःला शोधता तेव्हा तुम्ही सर्वप्रथम त्यांचे वर्तन स्वीकारले पाहिजे. त्यांचे वर्तन बदलण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही हे मान्य केले पाहिजे की लोकांचा स्वभाव वेगळा आहे आणि तुम्ही कोणाचा स्वभाव बदलू शकत नाही. जर तुम्ही त्यांचा स्वभाव बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही तर त्यांच्या विचारसरणीचा प्रभाव पडण्यापासून तुम्ही स्वतःला बर्‍याच प्रमाणात वाचवू शकता.

वाद घालू नका (don’t argue) –

नकारात्मक विचार करणाऱ्या लोकांशी कधीही वाद घालू नये. त्यांच्याशी वाद घालणे नेहमीच टाळावे. तुम्‍हाला अनेकदा अशा परिस्थितीत सापडेल की तुमची मते इतरांपेक्षा वेगळी आहेत. अशा परिस्थितीत नकारात्मक विचार असलेल्या लोकांवर स्वतःचे विचार लादू नका. जर तुमचे विचार त्या लोकांना भेटत नसतील तर त्यांना प्रेमाने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करा. यानंतरही जर तुम्ही त्यांचे विचार बदलू शकत नसाल तर तुम्ही तो विषय बदला आणि इतर गोष्टींवर बोला.

अशा लोकांच्या गोष्टींचा जास्त विचार करू नका –

नकारात्मक विचार करणाऱ्या लोकांच्या विचारांना तुमच्यावर वर्चस्व गाजवू न देण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे अशा लोकांच्या गोष्टींचा जास्त विचार न करणे (not thinking too much about people). जोपर्यंत तुम्ही या लोकांसोबत आहात तोपर्यंत त्यांचे ऐका आणि त्या गटातून उठल्यानंतर गोष्टींचा विचार करू नका. त्यांच्या विचारांना तुमच्या विचारांवर प्रभुत्व मिळवू देऊ नका.