file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 09 ऑक्टोबर 2021 :- कांद्याच्या वाढत्या दराने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण पहायला मिळते आहे. यातच कांद्याचे चांगले उत्पादन झाले असल्याने शेतकरी देखील बाजार समितीमध्ये कांदा विक्रीस घेऊन येऊ लागला आहे.

नुकताच राहाता बाजार समितीत ५१११ गोणी कांद्याची आवक झाली. कांद्याला ३८०० रुपये भाव मिळाला. तर डाळिंबाला १७५ रुपये भाव मिळाला.

जाणून घेऊ कांद्याचा दर… कांदा नंबर १ ला प्रति किंटलला ३२००ते ३८०० असा भाव मिळाला. कांदा नंबर २ ला २२५० ते ३१५० असा भाव मिळाला.

कांदा नंबर ३ ला १२०० ते २३०० रुपये इतका भाव मिळाला. गोल्टी कांदा २५०० ते २८०० व जोड कांदा २०० ते ११०० रुपये भाव मिळाला.

राहाता बाजार समितीत डाळिंबाची ९४३७ क्रेट्स ची आवक झाली होती तर डाळिंबाला १७५ रुपये भाव मिळाला होता. डाळिंबाचा दर जाणून घेऊ… प्रति किलोला डाळिंब नंबर १ ला १२६ ते १७५ इतका भाव मिळाला.

डाळिंब नंबर २ ला ८६ ते १२५ रुपये इतका भाव मिळाला. डाळिंब नंबर ३ ला ४१ ते ते ८५ रुपये व डाळिंब नंबर ४ ला १० ते ४० रुपये असा भाव मिळाला आहे.