Optical Illusion : इंटरनेटवर (Internet) काही अशी चित्रे किंवा फोटो (Photo) व्हायरल (viral) होत असतात त्यामध्ये काहीतरी लपलेले असते पण ते आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही. त्यामधील लपलेली वस्तू समजण्यासाठी बराच वेळ जात असतो. डोळ्यांसमोर असते पण ते दिसत नाही.

ऑप्टिकल इल्युजनच्या आणखी एक छायाचित्र सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल झाले आहे. ऑप्टिकल इल्युजनच्या प्रतिमा दररोज इंटरनेटवर व्हायरल (Viral) होतात आणि लोक ही चित्रे पाहून त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात.

सोशल मीडियावर अनेकदा आपण अशा प्रश्नमंजुषा आणि कोडी पाहतो, जिथे आपल्याला चित्रात दडलेल्या गोष्टी शोधाव्या लागतात. ही चित्रे अशी आहेत की डोळे सहज फसतात.

तुमच्या समोर कोणतीही गोष्ट लपलेली असते, पण तरीही मोठी माणसे लपवलेल्या गोष्टी शोधण्यात अपयशी ठरतात. असाच एक फोटो आम्ही तुमच्यासमोर आणला आहे ज्यामध्ये तुम्हाला पक्षी शोधावा लागेल.

चित्र काय आहे

हे चित्र पाहिल्यास जंगल दिसेल. संपूर्ण जंगलात तुम्हाला फक्त हिरवी झाडेच दिसतात. पण मी तुम्हाला सांगतो, या झाडांमध्ये आणि वनस्पतींमध्ये एक पोपट लपलेला आहे.

तुम्हाला तो लपलेला पोपट शोधावा लागेल. या चित्रातील पोपट शोधण्यासाठी तुमच्याकडे 10 सेकंद आहेत. चला तर मग डोळे वटारून चित्रात लपलेला पोपट शोधूया.

जंगलात लपलेला पोपट तुम्हाला दिसला का, जर होय तर तुम्ही स्वतःला जीनियस म्हणू शकता आणि नसेल तर पोपट कुठे लपला आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगू? खरतर पोपट तुमच्या समोरच आहे पण तो इतका हुशारीने लपवला गेला आहे की मोठ्या लोकांना तो शोधण्यात अपयश आले आहे.

पोपट चित्राच्या उजव्या बाजूला पानांमध्ये लपला आहे. जर तुम्ही चित्र नीट बघितले तर तुम्हाला दिसेल की चित्राच्या उजव्या बाजूला झाडाच्या उजव्या कोपऱ्यात पानांमध्ये पोपट लपलेला आहे.