Optical illusion : ऑप्टिकल भ्रमांचे सौंदर्य हे आहे की आपले डोळे (Eyes) आणि मेंदू (Brain) फसवणूक करण्यासाठी ओळखले जातात. अशी चित्रे आपल्याला विश्वास देतात की आपण जे पाहतो ते सत्य आहे, जेव्हा ते अजिबात नाही. असेच एक चित्र (Picture) समोर आले आहे ज्यामध्ये एका सर्पमित्राच्या जवळ एक साप लपला आहे. चित्रात साप कुठे आहे ते शोधण्यासाठी.

मनाला भिडणारे चित्र

खरं तर, हे एक चित्र आहे ज्यामध्ये सर्पमित्र बीन वाजवत आहे आणि साप (snake) देखील आहे परंतु ते दिसत नाही. हा साप शोधा आणि तो कुठे आहे ते सांगा. ऑप्टिकल भ्रमाचे हे चित्र मनाला भिडणारे आहे.

अशी चित्रे मानवी मेंदूचे निरीक्षण कौशल्य वाढवण्यास मदत करतात. इतकंच नाही तर ऑप्टिकल भ्रम शास्त्रज्ञांना चित्राबद्दल बोलत असताना आपला मेंदू कसा काम करतो हे समजण्यास मदत करतो. हे असेच चित्र आहे.

तुम्ही मला उत्तर सांगाल तर हुशार

या चित्राची गंमत म्हणजे साप अजिबात दिसत नाही. चित्रात एक सर्प आहे आणि ज्या सापात ठेवलेला आहे तो देखील एक बॉक्स आहे पण त्यात साप नाही. यामुळे हा साप सहजासहजी दिसणार नाही.

पण जर तुम्हाला ते सापडले तर तुम्हाला प्रतिभाशाली म्हटले जाईल. मात्र, पुढे आम्ही साप कुठे आहे ते सांगत आहोत. आम्ही त्याच चित्रात एक वर्तुळ ठेवले आहे जिथे ते कुठे आहे ते पाहिले जाऊ शकते.

योग्य उत्तर काय आहे ते जाणून घ्या

वास्तविक हा साप सर्पमित्राच्या समोर दिसत नसून त्याच्या डाव्या हातात दिसतो. हा साप हातात पूर्णपणे गुंडाळलेला असून तो पूर्णपणे लपलेला आहे. हा साप चित्रात अशा प्रकारे सेट केला आहे की तो त्याच्या हातावर कापडासारखा दिसतो. पण नीट पाहिल्यास साप कुठे आहे हे कळते.