Optical Illusion : सोशल मीडियावर (social media) समोर आलेल्या एका फोटोने (Photo) प्रत्येकाचे डोके खाजवले आहे. लोकांना ऑप्टिकल भ्रम सोडवणे आवडते. अनेकजण ते सोडवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. परंतु केवळ काही लोकच त्यांच्या मेंदूचे (Brain) कार्य करून ही कोडी सोडवू शकतात.

13 सेकंदात योग्य उत्तर शोधा

या कृष्णधवल चित्रात तुम्हाला एका शेतकऱ्याच्या (Farmer) पत्नीचा चेहरा (Face) शोधायचा आहे. जर तुम्ही फोटोकडे सतत लक्षपूर्वक पाहत असाल तर तुम्ही हा भ्रम दूर करण्यात यशस्वी होऊ शकता. पण हा ऑप्टिकल भ्रम सोडवण्याआधी, तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये 13 सेकंदांचा टायमर सेट केला पाहिजे.

उलट फोटो

या फोटोत दडलेला शेतकऱ्याच्या बायकोचा चेहरा तुम्हाला दिसला नसेल तर फोटो एकदा उलटा करून बघा. असे केल्याने बरोबर उत्तर मिळण्याची शक्यता वाढेल. जरी ते सोडवणे इतके सोपे नाही, परंतु तरीही एक शेवटचा प्रयत्न करा. तरीही तुम्हाला योग्य उत्तर मिळाले नाही तर खालील फोटो पहा…

लोकांना भ्रम आवडला

दिलेल्या वेळेत हा ऑप्टिकल भ्रम सोडवणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की जर तुम्हीही अशा लोकांमध्ये असाल ज्यांना 13 सेकंदात शेतकऱ्याच्या पत्नीचा चेहरा सापडला असेल तर तुमचा मेंदू गरजेपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच हुशार लोकांच्या यादीत तुम्हीही सामील झाला आहात.