Optical Illusion : ऑप्टिकल इल्युजन एक प्रकारची चाचणी आहे. या परीक्षेत (Exam) कधी कधी कागदावर आडव्या तिरक्या रेषा दाखवल्या जातात, तर कधी चित्र किंवा स्केच दाखवला जातो, तो पाहून तुम्हाला त्याचा अर्थ समजून घ्यावा लागतो.

त्यात दडलेले रहस्य (secret) समजून घेण्यासाठी चांगल्या-वाईटाचा घाम गाळावा लागतो. आज आम्ही तुमच्यासमोर अशीच एक चाचणी घेऊन आलो आहोत. तुमच्या समोर एक चित्र आहे ज्यामध्ये तुम्हाला तीन घुबड (owl) शोधायचे आहेत.

चित्रांमध्ये तीन घुबड लपलेले आहेत

चित्रात (Picture) तुमच्यासमोर लोकांची गर्दी दिसेल. या चित्रात गर्दीत तीन घुबड लपले आहेत. आता हे तीन घुबड तुम्हाला चित्रातून शोधायचे आव्हान आहे. हे घुबड शोधणे सोपे नाही, जर तुम्हाला हे तीन घुबड 20 सेकंदात सापडले तर तुम्हाला हुशार म्हटले जाईल.

या दिलेल्या वेळेत तुम्हाला एकही घुबड सापडले नाही, तर पुन्हा प्रयत्न करा आणि तुमचे प्रयत्न सुरू ठेवा. तरीही घुबड दिसले नाही तर घुबड कुठे लपले आहे ते सांगू.

घुबड असे दिसेल

जर तुम्हाला एक घुबड सापडत नसेल, तर थोडे कष्ट करा आणि लक्ष द्या कारण कोणत्याही अलौकिक बुद्धिमत्तेसाठी फक्त 20 सेकंद लागतात. जर तुम्हाला आजपर्यंत घुबड सापडले नसेल तर आम्ही तुम्हाला सांगतो.

दिलेल्या चित्रावर, जेव्हा तुम्ही उजव्या बाजूला खाली पहाल तेव्हा एक हलका तपकिरी घुबड दिसेल. दुसरे घुबड पांढऱ्या रंगात चित्राच्या डाव्या बाजूला वर दिसेल. या चित्राच्या डाव्या बाजूला तुम्हाला खाली तिसरे घुबड दिसेल.

तुमच्यापैकी अनेकांना उल्लू सापडले असतील. ज्यांना वेळेत चित्रात तिन्ही उल्लू सापडले आहेत ते स्वतःला अलौकिक बुद्धिमत्ता म्हणून घोषित करू शकतात, तर बाकीच्यांना त्यांच्या बुद्ध्यांकावर काम करण्याची आवश्यकता आहे.