Optical Illusion : ऑप्टिकल इल्युजन चॅलेंजमध्ये जंगलातील पेंटिंगमध्ये एक धोकादायक वाघ लपलेला आहे. 10 सेकंदात शोधून, तुम्हाला स्वतःला प्रतिभावान सिद्ध करण्याची संधी आहे. पण जंगलात लपलेला वाघ शोधण्यात लोकांचा घाम सुटू शकतो.

जंगलात लपलेला शिकारी शोधत आहे

ब्राईट साइडने एक ऑप्टिकल इल्युजन पेंटिंग आणली आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला झाडे, झाडे, गवत आणि झुडुपे असलेले घनदाट जंगल दिसेल. या घनदाट जंगलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते वन्य प्राण्यांनी भरलेले आहे.

पण चित्रात तुम्हाला क्वचितच कोणताही प्राणी दिसत असेल. चित्रात नुसती हिरवाई आहे असे वाटत असेल तर. मग तुम्ही चुकीचे आहात कारण इथे एक भयंकर वाघ लपला आहे, तो 10 सेकंदात शोधून तुम्ही स्वतःला हुशार सिद्ध करू शकता. त्यामुळे आव्हान पार करण्यासाठी सज्ज व्हा.

झाडाच्या मागून वाघ डोकावत आहे

अशा आव्हानांचे वैशिष्टय़ म्हणजे जी गोष्ट आव्हानात्मक आहे ती समोरूनही दिसत नाही, पण तुम्ही तुमच्या डोळ्यांचा आणि मनाचा बळजबरी वापर करताच, लपलेला प्राणी दिसायला लागतो.

आम्ही तुम्हाला एक इशारा म्हणून सांगतो की तुम्हाला वाघाचा शोध घ्यावा लागेल, तो झाडांच्या मागून डोकावताना दिसतो, कदाचित तुम्हाला तो एकवेळ दिसणार नाही, पण तुमचे डोळे बाजासारखे तीक्ष्ण असतील तर तुम्ही ते पहावे.

आपण अद्याप अयशस्वी झाल्यास, आपण वरील चित्रात भयानक शिकारी पाहू शकता. झाडाच्या खोडामागून कोण डोकावत आहे.