Soybean isolated on white background

सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 1 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 1/11/2021)

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 1-11-2021  Last Updated On 8.32 PM

राज्यात आज सोयाबीनची 42,420 क्विंटल इतकी आवक झाली राज्यात आज सोयाबीन ची सर्वात जास्त आवक वर्धा,अकोला,बीड जिल्ह्यात झाली आहे. 

आज सोयाबीनला राज्यात सर्वात जास्त दर नाशिक,चंद्रपुर,बुलढाणा, या जिल्ह्यात मिळाला आहे,व सर्वात कमी दर औरंगाबाद,नागपूर जिल्ह्यात मिळाले आहेत. 

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
01/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 179 5000 5300 5150
01/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 8441 4150 5100 4700
01/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 357 3200 5200 4200
01/11/2021 बीड क्विंटल 6563 4425 5275 4925
01/11/2021 भंडारा पिवळा क्विंटल 30 4000 4400 4250
01/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 125 4500 5400 5200
01/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 398 4400 5500 5000
01/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4105 4105 4105
01/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4800 5400 5100
01/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 810 4300 5295 5051
01/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 695 4433 5150 5013
01/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 287 2100 5071 3850
01/11/2021 नांदेड क्विंटल 202 4606 5126 4926
01/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 570 3150 5300 4225
01/11/2021 नाशिक क्विंटल 1331 3500 5661 5481
01/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 180 4811 5111 5011
01/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 844 4760 5284 5084
01/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 259 4700 5395 5250
01/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 11281 4188 5386 4664
01/11/2021 वाशिम क्विंटल 2500 4750 5395 5100
01/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 6000 4400 5351 5000
01/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 565 4500 5150 4975
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 42420

 

सोयाबीन बाजारभाव 31/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
31/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 175 4200 5175 4800
31/10/2021 लातूर क्विंटल 6300 5200 5250 5225
31/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 113 5080 5430 5255
31/10/2021 पुणे क्विंटल 2 4700 4700 4700
31/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 316 3650 4860 4300

 

सोयाबीन बाजारभाव 30/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
30/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 251 4450 5163 4844
30/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 574 3500 5151 4975
30/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7066 4200 5050 4700
30/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 147 4200 4840 4520
30/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 27 4460 4642 4581
30/10/2021 बीड क्विंटल 3216 4100 5041 4750
30/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 655 4450 4993 4875
30/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 3190 4200 5140 4700
30/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 3429 4050 5301 4750
30/10/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 4105 4105 4105
30/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 900 4500 5250 4875
30/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1897 4050 4900 4575
30/10/2021 जळगाव क्विंटल 43 4200 4800 4700
30/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 135 4200 5000 5000
30/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 63 2900 4895 4275
30/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 13330 4308 5117 4967
30/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 16380 4241 5331 5108
30/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4241 4000 5300 4975
30/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 58 3501 4800 4625
30/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 995 4267 5018 4634
30/10/2021 नाशिक क्विंटल 2280 3000 5277 5100
30/10/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 90 3000 5272 4800
30/10/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 32 4181 4871 4501
30/10/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 13760 41 50 50
30/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1033 4190 5180 4984
30/10/2021 सातारा पांढरा क्विंटल 25 5100 5300 5200
30/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 283 4000 5205 5100
30/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 12324 3922 5077 4500
30/10/2021 वाशिम क्विंटल 7000 4000 4950 4550
30/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1930 4700 5000 4833

 

सोयाबीन बाजारभाव 29/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
29/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 200 4650 5113 4883
29/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 10520 4235 5050 4733
29/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 252 4000 4800 4400
29/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 17 4500 4700 4681
29/10/2021 बीड क्विंटल 3518 4200 5001 4800
29/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 180 4191 5139 5000
29/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 4100 4200 5150 5000
29/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2405 4000 5275 4637
29/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 50 4200 4300 4250
29/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1730 4575 5081 4853
29/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 74 2750 4895 4695
29/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 12686 4223 4902 4800
29/10/2021 लातूर क्विंटल 5900 5100 5170 5135
29/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 2000 4500 5140 4820
29/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 221 2000 4700 3800
29/10/2021 नांदेड क्विंटल 94 4301 5020 4750
29/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 1238 4233 5036 4626
29/10/2021 नाशिक क्विंटल 625 4150 5200 5120
29/10/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 78 4000 4891 4601
29/10/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 51 4700 5051 4875
29/10/2021 परभणी क्विंटल 369 4550 5000 4755
29/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 855 4433 5110 4902
29/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 641 3600 5125 4950
29/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 183 4000 5001 4750
29/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1600 4633 5000 4867

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !