सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 3 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 3/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 3-11-2021 Last Updated On 9.26 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 3 4700 4700 4700
03/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 85 4000 5200 4700
03/11/2021 बीड क्विंटल 5 4500 5051 4800
03/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 203 4100 4955 4500
03/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 78 3500 5150 4700
03/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 183 4400 5300 5000
03/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 340 4800 5200 5000
03/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 209 4000 5100 4500
03/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2588 4400 5750 5413
03/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 120 3900 5111 4560
03/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 294 4302 5260 4768
03/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 319 4950 5200 5050
03/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 62 4500 5260 5100
03/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1961 4412 5149 4940

 

सोयाबीन बाजारभाव 2-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 77 4700 5360 5100
02/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7930 4250 5200 4900
02/11/2021 अमरावती क्विंटल 400 4000 5300 4650
02/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 121 3800 5305 4800
02/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 24 3600 5141 4889
02/11/2021 बीड क्विंटल 1857 4200 5200 4900
02/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1782 4200 5200 4800
02/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 55 3000 5260 4865
02/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 7332 4175 5225 5080
02/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 128 3000 5251 4560
02/11/2021 नांदेड क्विंटल 70 4900 5150 5050
02/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 528 3600 4980 4290
02/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 650 5225 5225 5225
02/11/2021 परभणी क्विंटल 333 3000 5200 3000
02/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 777 4850 5175 5063
02/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 56 4925 5280 5150
02/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 625 3500 5375 4825
02/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 800 4900 5100 5000

 

सोयाबीन बाजारभाव 1-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
01/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 179 5000 5300 5150
01/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 8441 4150 5100 4700
01/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 357 3200 5200 4200
01/11/2021 बीड क्विंटल 6563 4425 5275 4925
01/11/2021 भंडारा पिवळा क्विंटल 30 4000 4400 4250
01/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 125 4500 5400 5200
01/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 398 4400 5500 5000
01/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4105 4105 4105
01/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4800 5400 5100
01/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 810 4300 5295 5051
01/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 695 4433 5150 5013
01/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 287 2100 5071 3850
01/11/2021 नांदेड क्विंटल 202 4606 5126 4926
01/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 570 3150 5300 4225
01/11/2021 नाशिक क्विंटल 1331 3500 5661 5481
01/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 180 4811 5111 5011
01/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 844 4760 5284 5084
01/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 259 4700 5395 5250
01/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 11281 4188 5386 4664
01/11/2021 वाशिम क्विंटल 2500 4750 5395 5100
01/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 6000 4400 5351 5000
01/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 565 4500 5150 4975
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 42420

 

सोयाबीन बाजारभाव 31/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
31/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 175 4200 5175 4800
31/10/2021 लातूर क्विंटल 6300 5200 5250 5225
31/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 113 5080 5430 5255
31/10/2021 पुणे क्विंटल 2 4700 4700 4700
31/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 316 3650 4860 4300

 

सोयाबीन बाजारभाव 30/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
30/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 251 4450 5163 4844
30/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 574 3500 5151 4975
30/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7066 4200 5050 4700
30/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 147 4200 4840 4520
30/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 27 4460 4642 4581
30/10/2021 बीड क्विंटल 3216 4100 5041 4750
30/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 655 4450 4993 4875
30/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 3190 4200 5140 4700
30/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 3429 4050 5301 4750
30/10/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 4105 4105 4105
30/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 900 4500 5250 4875
30/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1897 4050 4900 4575
30/10/2021 जळगाव क्विंटल 43 4200 4800 4700
30/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 135 4200 5000 5000
30/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 63 2900 4895 4275
30/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 13330 4308 5117 4967
30/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 16380 4241 5331 5108
30/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4241 4000 5300 4975
30/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 58 3501 4800 4625
30/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 995 4267 5018 4634
30/10/2021 नाशिक क्विंटल 2280 3000 5277 5100
30/10/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 90 3000 5272 4800
30/10/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 32 4181 4871 4501
30/10/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 13760 41 50 50
30/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1033 4190 5180 4984
30/10/2021 सातारा पांढरा क्विंटल 25 5100 5300 5200
30/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 283 4000 5205 5100
30/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 12324 3922 5077 4500
30/10/2021 वाशिम क्विंटल 7000 4000 4950 4550
30/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1930 4700 5000 4833

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !