सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 9 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 9/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 9-11-2021 Last Updated On 4.24 PM 

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 67 4759 5201 5100
09/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 11 4700 4900 4900
09/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6716 4425 5498 5000
09/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 4697 4950 4740
09/11/2021 बीड क्विंटल 1710 4100 5071 4800
09/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 110 4000 5100 5000
09/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2450 4200 5255 5000
09/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2511 4100 5150 4530
09/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4650 5280 4965
09/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 734 4690 5480 4973
09/11/2021 जळगाव क्विंटल 66 4200 4900 4800
09/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 36 4125 5000 4620
09/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 321 4945 5125 5050
09/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 997 4602 5170 4953
09/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 585 3535 5209 4372
09/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 275 5000 5000 5000
09/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 487 4783 5200 5050
09/11/2021 पुणे क्विंटल 3 4700 4700 4700
09/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 5 4900 5075 4900
09/11/2021 वाशिम क्विंटल 10000 4325 5105 4640
09/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 4200 4525 5305 4900

 

सोयाबीन बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 67 4650 5155 4900
08/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 58 4300 5100 5000
08/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 34 4000 4800 4400
08/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 4271 4425 5133 4955
08/11/2021 अमरावती क्विंटल 500 4300 5025 4662
08/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 1993 3450 5470 4950
08/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 68 4000 5000 4500
08/11/2021 बीड क्विंटल 3454 4100 5120 4825
08/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 200 4750 5166 5050
08/11/2021 भंडारा पिवळा क्विंटल 86 4000 4600 4500
08/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1796 4000 5101 4650
08/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4500 5290 4895
08/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1028 5000 5200 5100
08/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 135 4500 4825 4825
08/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 23 5000 5100 5000
08/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 541 4800 5200 5175
08/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 11553 4426 5216 5075
08/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 141 2800 4781 3800
08/11/2021 नांदेड क्विंटल 155 4526 5243 5051
08/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 956 3900 4826 4363
08/11/2021 नाशिक क्विंटल 1548 3400 5326 5197
08/11/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 17 4897 4940 4904
08/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 240 3500 5101 4300
08/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 880 4511 5201 4901
08/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1168 4901 5231 5125
08/11/2021 पुणे क्विंटल 3 5000 5000 5000
08/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 235 4500 5145 5005
08/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 8195 4333 5187 4700
08/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 8027 4383 5282 4933

 

सोयाबीन बाजारभाव 7-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 76 4000 5200 4800
07/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 4 4841 4841 4841
07/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 235 4400 5201 4800

 

सोयाबीन बाजारभाव 6-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 27 5100 5161 5135
06/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 320 4721 5066 5025
06/11/2021 नांदेड क्विंटल 59 4700 5100 4950
06/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 313 3333 5123 4228
06/11/2021 सातारा पांढरा क्विंटल 20 5100 5300 5200
06/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 120 4900 5100 5000

 

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 5-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 118 4406 5231 4950
05/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 25 4925 5151 5015
05/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 25 4861 4901 4900
05/11/2021 बीड क्विंटल 4511 4100 5075 4700
05/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 4869 4367 5234 5084
05/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 22430 4820 5318 5118
05/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 350 4800 5200 5050

 

सोयाबीन बाजारभाव 4-11-2021

04/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 40 5000 5200 5150
04/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 263 4750 5451 5154

 

सोयाबीन बाजारभाव 3-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 3 4700 4700 4700
03/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 85 4000 5200 4700
03/11/2021 बीड क्विंटल 5 4500 5051 4800
03/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 203 4100 4955 4500
03/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 78 3500 5150 4700
03/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 183 4400 5300 5000
03/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 340 4800 5200 5000
03/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 209 4000 5100 4500
03/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2588 4400 5750 5413
03/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 120 3900 5111 4560
03/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 294 4302 5260 4768
03/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 319 4950 5200 5050
03/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 62 4500 5260 5100
03/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1961 4412 5149 4940

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !