Fixed Deposit Rate : आजकाल अनेकजण स्वतःच्या किंवा मुलांच्या भविष्यासाठी कुठे ना कुठे गुंतवणूक करत असतात. पण काही ठिकाणी गुंतवणूक करूनही कमी फायदा होत असतो. मात्र अशा काही बँका आहेत ज्याठिकाणी तुम्ही पैसे गुंतवून तुम्ही अधिकचा नफा कमवू शकता.

RBI ची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) देशातील महागाई नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढवत आहे. यानंतर बहुतेक सर्व बँकांनी त्यांच्या कर्ज आणि एफडीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. अलीकडे, बहुतेक बँकांनी एकाच महिन्यात दोनदा एफडीवरील व्याज सुधारित केले आहे.

येथे 2 कोटी रुपयांपेक्षा कमी ठेवीवरील व्याज म्हणजेच खाजगी क्षेत्रातील तीन मोठ्या ICICI बँक, अॅक्सिस बँक आणि HDFC बँक यांच्या FD ची तुलना केली आहे. सामान्य लोक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक व्याज कुठे मिळत आहे.

ICICI बँक FD व्याजदर रु. 2 कोटींपेक्षा कमी रकमेसाठी

7 दिवस ते 14 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 3.00 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 3.50 टक्के
15 दिवस ते 29 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 3.00 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 3.50 टक्के
30 दिवस ते 45 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 3.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 4.00 टक्के
46 दिवस ते 60 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 3.75 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 4.25 टक्के

61 दिवस ते 90 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 4.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 4.75 टक्के
91 दिवस ते 120 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.00 टक्के
121 दिवस ते 150 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.00 टक्के
151 दिवस ते 184 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.00 टक्के
185 दिवस ते 210 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 5.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.75 टक्के

211 दिवस ते 270 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 5.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.75 टक्के
271 दिवस ते 289 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 5.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.75 टक्के
290 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 5.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 6.00 टक्के
1 वर्ष ते 389 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 6.10 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 6.60 टक्के
390 दिवस ते 15 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 6.10 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 6.60 टक्के

15 महिने ते 18 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 6.40 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 6.90 टक्के
18 महिने ते 2 वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – 6.40 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 6.90 टक्के
2 वर्षे 1 दिवस ते 3 वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – 6.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.00 टक्के
3 वर्षे 1 दिवस ते 5 वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – 6.60 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.10 टक्के
5 वर्षे 1 दिवस ते 10 वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – 6.50%; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.10 टक्के.

HDFC बँक FD व्याजदर रु. 2 कोटींपेक्षा कमी रकमेसाठी

7 दिवस ते 14 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 3.00 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 3.50 टक्के
15 दिवस ते 29 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 3.00 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 3.50 टक्के
30 दिवस ते 45 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 3.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 4.00 टक्के
46 दिवस ते 60 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 4.00 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 4.50 टक्के
61 दिवस ते 89 दिवस: सामान्य लोकांसाठी – 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.00 टक्के
90 दिवसांपेक्षा कमी 6 महिन्यांच्या समान: सामान्य लोकांसाठी – 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 5.00 टक्के

6 महिने 1 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 5.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 6.00 टक्के
1 वर्ष 1 दिवस ते 18 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 6.40 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 6.90 टक्के
18 महिने ते 21 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 6.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.00 टक्के
21 महिने 1 दिवस ते 2 वर्षांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 6.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.00 टक्के
2 वर्षे 1 दिवस ते 3 वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – 6.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.00 टक्के
3 वर्षे 1 दिवस ते 5 वर्षांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – 6.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.00 टक्के
5 वर्षे 1 दिवस ते 10 वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – 6.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – 7.00 टक्के.

Axis Bank FD चे व्याजदर रु. 2 कोटींपेक्षा कमी रकमेसाठी

7 दिवस ते 14 दिवस: सर्वसामान्यांसाठी 3.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3.50 टक्के
15 दिवस ते 29 दिवस: सर्वसामान्यांसाठी 3.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3.50 टक्के
30 दिवस ते 45 दिवस: सर्वसामान्यांसाठी 3.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3.50 टक्के
46 दिवस ते 60 दिवस: सर्वसामान्यांसाठी 4.00 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 4.00 टक्के
61 दिवस ते 3 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 4.50 टक्के

3 महिने ते 4 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 4.50 टक्के
4 महिने ते 5 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 4.50 टक्के
5 महिने ते 6 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 4.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 4.50 टक्के
6 महिने ते 7 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 5.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5.50 टक्के
7 महिने ते 8 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 5.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5.50 टक्के

8 महिने ते 9 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 5.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5.50 टक्के
9 महिने ते 10 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 5.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5.75 टक्के
10 महिने ते 11 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 5.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5.75 टक्के
11 महिने ते 11 महिने 25 दिवसांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 5.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5.75 टक्के
11 महिने 25 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 5.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5.75 टक्के

1 वर्ष ते 1 वर्षापेक्षा कमी 5 दिवस: सर्वसामान्यांसाठी 6.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.00 टक्के
1 वर्ष 5 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी 11 दिवस: सर्वसामान्यांसाठी 6.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.00 टक्के
1 वर्ष 11 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी 25 दिवस: सर्वसामान्यांसाठी 6.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.00 टक्के
1 वर्ष 25 दिवस ते 13 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 6.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.00 टक्के
13 महिने ते 14 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 6.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.00 टक्के

14 महिने ते 15 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 6.25 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.00 टक्के
15 महिने ते 16 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 6.40 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.15 टक्के
16 महिने ते 17 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 6.40 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.15 टक्के
17 महिने ते 18 महिन्यांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 6.40 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.15 टक्के
18 महिने ते 2 वर्षांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 6.50%; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.25 टक्के

2 वर्षे ते 30 महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 6.50%; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.25 टक्के
30 महिने ते 3 वर्षांपेक्षा कमी: सर्वसामान्यांसाठी 6.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.25 टक्के
3 वर्षे ते 5 वर्षांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी 6.50%; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.25 टक्के
5 वर्षे ते 10 वर्षे: सर्वसामान्यांसाठी 6.50 टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.25 टक्के.