टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 13 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 13/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 13-11-2021  Last Updated On 4.30 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 30 1000 2500 1700
13/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 58 1000 4500 2750
13/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 492 3000 4000 3500
13/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 65 2000 2750 2250
13/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 616 500 4000 2250
13/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 260 3500 4750 4375
13/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 4050 4500 4425
13/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 6000 7000 6750
13/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 209 1833 10933 2633
13/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 375 1000 3300 2000
13/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 2500 3500 3500
13/11/2021 सोलापूर क्विंटल 30 1100 5000 3600
13/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 165 600 4000 1900

 

टोमॅटो बाजारभाव 12-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
12/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 218 2000 4000 3000
12/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 23 4000 4000 4000
12/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2446 3000 4400 3700
12/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3800
12/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 3515 4000 3915
12/11/2021 पुणे क्विंटल 106 3000 4000 3500
12/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1700 1775 3000 2388
12/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 41 3000 3500 3300
12/11/2021 सातारा क्विंटल 4 2000 3000 2500
12/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 70 2000 4500 3300
12/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 82 3250 4050 3600


टोमॅटो बाजारभाव 11-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
11/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 42 2750 4000 3250
11/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 70 1500 4500 3000
11/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 20 2000 4000 3000
11/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 368 1000 3500 2250
11/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1077 3000 3500 3300
11/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 310 3000 4000 3825
11/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 2085 2500 2235
11/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 4000 4500 4375
11/11/2021 पुणे क्विंटल 147 2500 3500 3000
11/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1768 1500 3233 2367
11/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 15 2500 3000 2800
11/11/2021 सातारा क्विंटल 56 2000 3000 2500
11/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 4500 3100
11/11/2021 सोलापूर क्विंटल 25 500 4500 3600
11/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 39 500 4000 2000
11/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 191 400 3900 1800
11/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4300 4200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4411

टोमॅटो बाजारभाव 10-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
10/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 31 3500 4500 4000
10/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 84 1750 2750 2250
10/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 493 500 3500 2000
10/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2160 3000 3500 3300
10/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
10/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 24 2560 3000 2830
10/11/2021 पुणे क्विंटल 182 2000 3000 2500
10/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1229 1900 3500 2700
10/11/2021 सातारा क्विंटल 71 2000 2500 2250
10/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
10/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 2500 3000 3000
10/11/2021 सोलापूर क्विंटल 41 500 5200 3400
10/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 145 300 3500 1600
10/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500

 

टोमॅटो बाजारभाव 9-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 187 1000 3500 2250
09/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 101 1000 1000 1000
09/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 210 500 4000 2250
09/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2153 3200 4000 3600
09/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 205 2750 3500 3388
09/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 50 2528 2950 2833
09/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 225 3500 4000 3875
09/11/2021 पुणे क्विंटल 178 2000 3000 2500
09/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2125 1675 3000 2338
09/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 67 1500 2500 2000
09/11/2021 सातारा क्विंटल 88 2000 3000 2500
09/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 75 2500 3000 3000
09/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 150 300 3800 1800
09/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3800 3150

 

टोमॅटो बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 210 2000 3750 2900
08/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 70 1200 4500 2850
08/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 47 1500 4000 2500
08/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 469 1000 3500 2250
08/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2605 3200 4000 3600
08/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 2800 3200 3000
08/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1570 1700 3000 2350
08/11/2021 सांगली क्विंटल 10 2000 3000 2750
08/11/2021 सातारा क्विंटल 66 2000 3000 2500
08/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 48 2000 2500 2500
08/11/2021 सोलापूर क्विंटल 39 700 4700 2800
08/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 39 1000 5500 2500
08/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 229 500 3800 1800
08/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3200

 

टोमॅटो बाजारभाव 7-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 40 2500 2500 2500
07/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 201 1000 3000 2000
07/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
07/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2202 2350 3450 2900
07/11/2021 सातारा क्विंटल 91 2000 3000 2500
07/11/2021 सोलापूर क्विंटल 56 800 4100 2900