टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 3 डिसेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 3-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 3-12-2021  Last Updated On 9.29 PM

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 312 2000 3500 2500
संगमनेर क्विंटल 100 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 68 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 16 500 5400 3700
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 54 1000 4000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 3040 3500 3270
पुणे लोकल क्विंटल 779 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1700 3200 2450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 137 2000 3500 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 3000 5500 4800
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1335 3500 4000 3800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 325 4500 5000 4800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 24 3000 3800 3400
सोलापूर वैशाली क्विंटल 255 500 4200 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 20 1500 4000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 20 2500 2500 2500

 

टोमॅटो बाजारभाव 2-12-2021  

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 228 1000 4000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 58 2500 5500 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 425 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 42 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 51 2000 4500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4600 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3025 3500 3265
पुणे लोकल क्विंटल 891 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2200 3500 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 183 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2500 3500 3250
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1230 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 275 4000 4500 4200
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 20 3000 4200 3700
सोलापूर वैशाली क्विंटल 139 300 4000 1800
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 1500 4000 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 4000 5000 4750
भुसावळ वैशाली क्विंटल 34 2000 2000 2000

 

टोमॅटो बाजारभाव 1-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 440 1500 4500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 58 3000 5500 4250
संगमनेर क्विंटल 120 500 2500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 30 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 52 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 58 500 3100 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 3480 4000 3740
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1217 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 4000 6000 5500
चांदवड लोकल क्विंटल 12 500 3550 2125
वाई लोकल क्विंटल 80 2000 4500 3250
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1932 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 4000 5000 4500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 231 500 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 39 1000 3500 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 200 6000 7000 6750
कराड वैशाली क्विंटल 57 2000 2500 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 31 2800 2800 2800