तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 5 डिसेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 5-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 5-12-2021  Last Updated On 8.30 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/12/2021 अहमदनगर पांढरा क्विंटल 30 5000 6200 6200
05/12/2021 लातूर क्विंटल 110 6390 6440 6415

 

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

तूर बाजारभाव 4-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/12/2021
भोकर क्विंटल 1 5400 5400 5400
कारंजा क्विंटल 400 5555 5965 5780
अकोला लाल क्विंटल 427 5450 5950 5700
वाशीम लाल क्विंटल 600 5050 6081 5500
मलकापूर लाल क्विंटल 370 5225 6030 5920
तेल्हारा लाल क्विंटल 30 5150 5700 5425
मेहकर लाल क्विंटल 120 5000 5750 5500
उमरखेड लाल क्विंटल 190 5800 6000 5900
जालना पांढरा क्विंटल 14 5450 5450 5450
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 13 4100 5100 4600
तूर बाजारभाव 3-12-2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021
उदगीर क्विंटल 35 6100 6200 6150
कारंजा क्विंटल 710 5400 5875 5665
मुरुम गज्जर क्विंटल 31 5600 5600 5600
अकोला लाल क्विंटल 353 5000 5960 5500
अमरावती लाल क्विंटल 1080 5600 5800 5700
यवतमाळ लाल क्विंटल 40 5300 5705 5502
मलकापूर लाल क्विंटल 250 5009 6005 5800
सावनेर लाल क्विंटल 46 5484 5640 5550
मेहकर लाल क्विंटल 120 5000 5800 5400
उमरगा लाल क्विंटल 1 5670 5670 5670
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 98 5500 5715 5600
भंडारा लाल क्विंटल 2 5050 5050 5050
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 2 0 5750 0
देवळा लाल क्विंटल 3 4205 5170 5000
दुधणी लाल क्विंटल 40 5700 6045 6045
वर्धा लोकल क्विंटल 5 5500 5655 5600
काटोल लोकल क्विंटल 6 5450 5500 5480
जालना पांढरा क्विंटल 11 5600 5650 5650
माजलगाव पांढरा क्विंटल 3 5300 5300 5300
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 9 5850 5950 5900

 

तूर बाजारभाव 3-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021
उदगीर क्विंटल 55 6100 6290 6195
मोर्शी क्विंटल 100 5500 5750 5625
हिंगोली गज्जर क्विंटल 155 5580 5950 5765
मुरुम गज्जर क्विंटल 22 5800 5941 5870
अकोला लाल क्विंटल 1164 5000 6025 5600
यवतमाळ लाल क्विंटल 39 5705 5805 5755
हिंगणघाट लाल क्विंटल 682 5600 6175 5830
वाशीम लाल क्विंटल 1500 5850 6000 5900
मेहकर लाल क्विंटल 65 5000 5750 5600
पुर्णा लाल क्विंटल 1 5800 5800 5800
देवळा लाल क्विंटल 2 4950 5170 5170
दुधणी लाल क्विंटल 79 5505 6000 5850
जालना पांढरा क्विंटल 19 5500 5800 5800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 2 5475 5475 5475

 

तूर बाजारभाव 1-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
उदगीर क्विंटल 65 6200 6300 6250
भोकर क्विंटल 3 3500 3500 3500
कारंजा क्विंटल 750 5505 6000 5770
मुरुम गज्जर क्विंटल 25 5500 5800 5650
अकोला लाल क्विंटल 561 5500 6000 5800
मलकापूर लाल क्विंटल 560 4000 6095 5850
शेवगाव लाल क्विंटल 45 3000 4100 4100
लोहा लाल क्विंटल 10 5700 5960 5862
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 326 5240 5815 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 34 5000 5730 5600
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1 5650 5650 5650
देवळा लाल क्विंटल 5 5000 5205 5175
दुधणी लाल क्विंटल 71 5800 6000 5900
जालना पांढरा क्विंटल 54 5550 5900 5801
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 1 5450 5450 5450