UPSC Interview Questions : स्पर्धा परीक्षेचा अनेक जण अभ्यास करत असतात. मुख्य स्पर्धा परीक्षा (Competitive exam) पास झाले म्हणजे सर्वकाही झाले असे नाही. महत्वाचा आणि मुख्य टप्पा म्हणजे मुलाखत (Interview) होत. परीक्षेचे तीनही टप्पे पहिल्याच प्रयत्नात पार करणे सोपे नाही.

जर तुम्हाला आयएएस लेव्हलची मुलाखत (IAS Interview) द्यायची असेल तर तुमची तयारीही त्याच पातळीची (आयएएस मुलाखत) असावी. हे नेहमी लक्षात ठेवा की मुलाखत पॅनेलमध्ये बसलेले तज्ञ तुमची तर्कशक्ती तपासण्यासाठी कोणतेही प्रश्न विचारू शकतात.

यूपीएससीच्या मुलाखतींमध्ये असे अनेकदा दिसून येते की, ज्यामध्ये मुलाखतकाराचा (Interviewer) प्रश्न सोपा असतो पण उमेदवार उत्तर देण्यात चुका करतात. UPSC मुलाखतीत विचारले जाणारे असेच काही प्रश्न (Questions) येथे आहेत. ज्यावरून तुम्हाला मुलाखतीत कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते.

प्रश्न : कोणत्या ग्रहावर हिऱ्यांचा पाऊस पडतो?
उत्तर : प्लूटो ग्रह

प्रश्न : कोणत्या देशात फक्त ४० मिनिटांची रात्र असते?
उत्तर : नॉर्वे देश

प्रश्न : हवेत उडणारे साप कोणत्या देशात आढळतात?
उत्तर : आफ्रिका

प्रश्न : लिपस्टिकमध्ये कोणत्या प्राण्याची चरबी मिसळलेली असते?
उत्तर : डुक्कर

प्रश्न : जगातील सर्वात थंड फळ कोणते आहे?
उत्तर : बेलपत्र