UPSC Interview Questions : स्पर्धा परीक्षेचा अनेक जण अभ्यास करत असतात. मुख्य स्पर्धा परीक्षा (Competitive exam) पास झाले म्हणजे सर्वकाही झाले असे नाही. यामधील महत्वाचा आणि मुख्य टप्पा म्हणजे मुलाखत (Interview) असतो. परीक्षेचे तीनही टप्पे पहिल्याच प्रयत्नात पार करणे सोपे नाही.

जर तुम्हाला आयएएस लेव्हलची मुलाखत (IAS Interview) द्यायची असेल तर तुमची तयारीही त्याच पातळीची (आयएएस मुलाखत) असावी. हे नेहमी लक्षात ठेवा की मुलाखत पॅनेलमध्ये बसलेले तज्ञ (Expert) तुमची तर्कशक्ती तपासण्यासाठी कोणतेही प्रश्न विचारू शकतात.

यूपीएससीच्या मुलाखतींमध्ये असे अनेकदा दिसून येते की, ज्यामध्ये मुलाखतकाराचा (Interviewer) प्रश्न सोपा असतो पण उमेदवार उत्तर देण्यात चुका करतात.

UPSC मुलाखतीत विचारले जाणारे असेच काही प्रश्न (Questions) येथे आहेत. ज्यावरून तुम्हाला मुलाखतीत कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते.

प्रश्न : कोणत्या फळाला कधीच किडा लागत नाही?
उत्तर : केळी

प्रश्न : भारतामध्ये गंगा नदी किती राज्यातून वाहते?
उत्तर : 5 राज्यातून

प्रश्न : मुंबईच्या ताज हॉटेलचे मालक कोण आहेत?
उत्तर : जमशेदजी टाटा

प्रश्न : भारतातील गोड पाण्याची सर्वात मोठी झील कोणती आहे?
उत्तर : वूलर झील

प्रश्न : भारतातील सर्वात छोटा किल्ला कोणता आहे?
उत्तर : तुंग

प्रश्न : पर्यटनाच्या दृष्टीने सर्वात प्रसिद्ध शहर कोणते आहे?
उत्तर : पुणे

प्रश्न : भारतापासून दुबई किती किलोमीटर अंतरावर आहे?
उत्तर : 2475 किलोमीटर