UPSC Interview Questions : जर तुम्ही स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. कारण स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना तुम्हाला विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे याची यादी आम्ही घेऊन आलो आहे.

UPSC मुलाखतीत असे अनेक प्रश्न विचारले जातात त्याने उमेदवार पूर्णपणे गोंधळात पडून जातो. पण त्या उमेदवाराचे UPSC मुलाखत पास होऊन सरकारी नोकरी करण्याचे स्वप्न असते.

जर तुम्हाला आयएएस लेव्हलची मुलाखत द्यायची असेल तर तुमची तयारीही त्याच पातळीची (आयएएस मुलाखत) असावी. हे नेहमी लक्षात ठेवा की मुलाखत पॅनेलमध्ये बसलेले तज्ञ तुमची तर्कशक्ती तपासण्यासाठी कोणतेही प्रश्न विचारू शकतात.

यूपीएससीच्या मुलाखतींमध्ये असे अनेकदा दिसून येते की, ज्यामध्ये मुलाखतकाराचा प्रश्न सोपा असतो पण उमेदवार उत्तर देण्यात चुका करतात. UPSC मुलाखतीत विचारले जाणारे असेच काही प्रश्न येथे आहेत. ज्यावरून तुम्हाला मुलाखतीत कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते.

प्रश्न : कांदा कापत असताना कोणता वायू बाहेर पडतो?
उत्तर : अमोनिया

प्रश्न : कोणत्या मुलींची लग्न लवकर होतात?
उत्तर : कला शाखेतील मुलींची लग्न लवकर होतात.

प्रश्न : राम मंदिराचा निर्णय केव्हा झाला?
उत्तर : ९ नोव्हेम्बर २०१९

प्रश्न : वाचन यादीमध्ये व्हिडिओ गेम जोडणारा पहिला देश कोणता आहे?
उत्तर : पोलंड

प्रश्न : तीन राजधान्या असलेले पहिले राज्य कोणते आहे?
उत्तर : आंध्रप्रदेश

प्रश्न : खारुताईला कोणता रंग दिसत नाही?
उत्तर : लाल रंग