UPSC Interview Questions
UPSC Interview Questions

UPSC Interview Questions : स्पर्धा परीक्षेचा अनेक जण अभ्यास करत असतात. मुख्य स्पर्धा परीक्षा (Competitive exam) पास झाले म्हणजे सर्वकाही झाले असे नाही. महत्वाचा आणि मुख्य टप्पा म्हणजे मुलाखत (Interview). परीक्षेचे तीनही टप्पे पहिल्याच प्रयत्नात पार करणे सोपे नाही.

जर तुम्हाला आयएएस लेव्हलची मुलाखत (IAS Interview) द्यायची असेल तर तुमची तयारीही त्याच पातळीची (आयएएस मुलाखत) असावी. हे नेहमी लक्षात ठेवा की मुलाखत पॅनेलमध्ये बसलेले तज्ञ (Expert) तुमची तर्कशक्ती तपासण्यासाठी कोणतेही प्रश्न विचारू शकतात.

यूपीएससीच्या मुलाखतींमध्ये असे अनेकदा दिसून येते की, ज्यामध्ये मुलाखतकाराचा (Interviewer) प्रश्न सोपा असतो पण उमेदवार उत्तर देण्यात चुका करतात. UPSC मुलाखतीत विचारले जाणारे असेच काही प्रश्न (Questions) येथे आहेत. ज्यावरून तुम्हाला मुलाखतीत कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते.

प्रश्न : चंद्राचा किती टक्के भाग आपल्याला दिसत नाही?
उत्तर : ४१%

प्रश्न : जायकवाडी प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?
उत्तर : गोदावरी

प्रश्न : कागदाचा शोध कोणत्या देशाने लावला आहे?
उत्तर : चीन

प्रश्न : इंटरनेट वापरात भारताचा जगात कितवा क्रमांक लागतो?
उत्तर : दुसरा

प्रश्न : मनुष्याच्या शरीरात किती रक्त असते?
उत्तर : सहा लिटर

प्रश्न : जगातील सर्वात भ्रष्ट देश कोणता आहे?
उत्तर : सुडान

प्रश्न : आत्तापर्यंतचा सर्वात प्रसिद्ध मराठी चित्रपट कोणता आहे?
उत्तर : सैराट