Ahmednagar News : शहरात सक्कर चौक ते जीपीओ चौक दरम्यान उड्डाणपुलाचे काम प्रगतीपथावर असल्याने शहरातील इम्पिरियल चौक ते सक्कर चौक दरम्यान वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. 17 जूनपासून 30 जूनपर्यंत ही वाहतूक अन्य मार्गाने वळविण्यात आली आहे.

याबाबत नागरिक व वाहनचालकांकडून काही हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु दिलेल्या मुदतीत एकही हरकत प्राप्त न झाल्यामुळे सदर वाहतूकीतील बदल कायम ठेवण्यात येत असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी दिली.

या काळात सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक शहराबाहेरील बायपासमार्गे वळविण्याचे आदेश अधीक्षक पाटील यांनी काढले आहेत. पुण्याकडून औरंगाबादकडे जाणारी वाहतूक सक्कर चौक-टिळक रोड-आयुर्वेद कॉलेज कॉर्नर-राज पॅलेस रोड-स्वस्तिक चौकमार्गे वळवण्यात आली आहे.

नेप्ती नाका-टिळक रोडने पुणे व औरंगाबादकडे जाणारी वाहतूक नेप्ती नाका-आयुर्वेद कॉलेज कॉर्नर-राज पॅलेस रोड-स्वस्तिक चौकमार्गे वळवली आहे. रेल्वे स्टेशनकडून औरंगाबादकडे जाणारी वाहतूक सक्कर चौक-टिळक रोड-आयुर्वेद कॉलेज कॉर्नर-राज पॅलेस रोड-स्वस्तिक चौकमार्गे औरंगाबादकडे जाईल.

तसेच पुण्याकडे जाणारी वाहतूक रेल्वे स्टेशन-कायनेटीक चौक मार्गे वळवण्यात आली आहे. औरंगाबादकडून पुण्याकडे जाणारी वाहतूक इम्पिरियल चौक-चाणक्य चौक-आनंदऋषीजी हॉस्पीटल रोड-सक्कर चौकमार्गे जाईल. तसेच पुण्याकडे जाणार्‍या एसटी बसेस स्वस्तकि चौक-चाणक्य चौक- आनंदऋषीजी हॉस्पीटल रोड-सक्कर चौकमार्गे जातील.

ज्या वाहनचालकांना सक्कर चौक येथून रेल्वे स्टेशनकडे जायचे असेल त्यांनी कायनेटीक चौक मार्गे रेल्वे स्टेशनकडे जाणार्‍या मार्गाचा वापर करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. रेल्वे स्टेशन येथील मालधक्यावरील वाहने, अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारी वाहने व शासकीय अन्नधान्याची वाहतूक करणार्‍या अवजड वाहनांना हा आदेश लागू राहणार नाही.